Szkolenie z wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis

Dnia 9 grudnia 2023 r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych studenci kierunków administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika oraz psychologia odbyli certyfikowane szkolenie dotyczące wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis (https://legalis.pl/) w realizacji procesu kształcenia, które poprowadził specjalista Wydawnictwa C.H. Beck – Marcin Włodarczyk. Spotkanie oprócz części teoretycznej zawierało również część praktyczną, co umożliwiło pogłębienie nie tylko wiedzy ale również umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. 

W imieniu Pana dr Miłosza Jana Kaczyńskiego dziękujemy wszystkim zainteresowanym za przybycie. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje będą pomocne w pisaniu prac zaliczeniowych i dyplomowych.