Profesorowie uczelni na międzynarodowym sympozjum Focus on pelvic floor disorders 2024

W marcu bieżącego roku odbyło się międzynarodowe sympozjum „Focus on pelvic floor disorders 2024”, w którym uczestniczyli profesorowie naszej uczelni: prof. Luigi Marano oraz prof. dr hab. n. med. Karol Połom. Lekarze wystąpili w roli prelegentów, przybliżając międzynarodowemu audytorium wyniki swoich badań. Dodatkowo prof. Luigi Marano, jako współtwórca filmu pt. „ Pełna robotyczna resekcja w przypadku nowotworu górnej części odbytnicy: wczesne doświadczenia międzynarodowego zespołu”, został uhonorowany przez Włoskie Zjednoczone Towarzystwo Koloproktologii (SIUCP) prestiżową nagrodą za najlepszy film. To osiągnięcie jest zasługą wspólnego wysiłku całego Wydziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, Centrum Zdrowia Kopernika, w którym pracuje profesor Marano.

Warto dodać, że w bieżącym roku Szpital św. Wojciecha w Gdańsku został placówką partnerską Akademii, w której studenci kierunku lekarskiego AMiSNS będą pogłębiać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności. Zastępca Kierownika Oddziału szpitala i specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, dr n. med. Jarosław Skokowski, to główny filar współpracy placówki z naszą uczelnią i członek rady naukowej w czasopiśmie wydawanym przez Akademię – Acta Elbingensia. Jak mówi profesor Luigi Marano, pan doktor stanowi nieocenione źródło inspiracji, inicjatyw oraz natchnienia do podejmowania różnorodnych działań naukowych.

Kolejne osiągnięcia naszej kadry oraz nawiązywanie porozumień z dużymi placówkami medycznymi umacniają pozycję Akademii jako lidera w dziedzinie innowacyjności w kształceniu oraz dążenia do zapewnienia studentom najlepszych warunków do rozwoju i zdobywania wiedzy.