plende

CDiSM

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (CDiSM) jest odpowiedzią na potrzebę praktycznego kształcenia personelu medycznego. Dzięki organizacji CDiSM studenci mogą lepiej poznać tajniki swojego zawodu. Odpowiednio przygotowane zajęcia, opracowane zarówno w typowych jak i nietypowych, a często skrajnych przypadkach medycznych, pomagają przyszłemu personelowi medycznemu nauczyć się w praktyce, jak postępować w określonej sytuacji. Symulator obecnie uznawany jest za najdoskonalsze technologicznie urządzenie odzwierciedlające ciało człowieka, a także jego fizjologię.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik dydaktycznych opartych na wykorzystaniu symulacji w procesie nauczania, przyszły personel medyczny w praktyce zdobywa niezbędne umiejętności bez konieczności wykonywania ich na pacjencie. To dzięki stworzeniu CDiSM odzwierciedlającego realne warunki pracy pracowników ochrony zdrowia, wyposażonego w nowoczesne trenażery, fantomy i symulatory możliwe jest maksymalne urealnienie nauki przyszłych pielęgniarek, ratowników medycznych czy fizjoterapeutów.

Symulator reaguje na nasze zabiegi tak, jak człowiek. Może on reagować na podane lekarstwa, zastosowany proces leczenia czy zabiegi, którym jest poddawany. Symulacja medyczna nie sprowadza się jednak tylko do nauczania umiejętności technicznych. Istotnym elementem są umiejętności komunikacyjne oraz pracy interdyscyplinarnej. Bezpieczne warunki, w których odbywa się nauka, możliwość powtórzenia i przeanalizowania podjętych działań stanowi obszar pozwalający również na popełnianie błędów, wyciąganie z nich wniosków i opracowanie sposobów w celu ich uniknięcia. Dzięki wdrożeniu tej nowoczesnej techniki pracy dydaktycznej studenci w trakcie swojej drogi edukacyjnej przeżyją „przygodę” z pacjentami, którzy są bardzo cierpliwi i wytrzymali.

Wszyscy studenci, którzy mają w planie zajęcia w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej obowiązkowo muszą zapoznać się z regulaminem CDiSM.

Regulamin Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej - pobierz plik
Regulamin egzaminu OSCE - pobierz plik
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - pobierz plik

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.