Wizyta studyjna studentów kierunku Administracja w PUW-K w Pasłęku

W dniach 7-8 października 2023 r. studenci kierunku Administracja w ramach przedmiotu „Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych” odwiedzili Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska, zajmujące się przede wszystkim zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Pani mgr inż. Ewa Grabowska – kierowniczka laboratorium PUW-K – w trakcie oprowadzania po całej infrastrukturze oczyszczalni ścieków, zaprezentowała różne metody oczyszczania wody docierającej z kanalizacji i szamb do oczyszczalni ścieków. Studenci mogli zobaczyć każdy z etapów oczyszczania ścieków, m.in. jak działają komory oczyszczenia, jak wytrąca się osad czy w jaki sposób biologicznie i chemicznie usuwa się np. azot z wody. Studenci, we wcześniej przygotowanym naczyniach, mogli porównać jak wygląda woda docierająca do i wypływająca z oczyszczalni. Niezaprzeczalnie, duże wrażenie wywarła prezentacja pomp o b. wysokiej mocy, które odpowiadają za właściwe przepływ ścieków przez komory oczyszczające.

Poza tym, opisano studentom działanie dyspozytorni oraz procedury w przypadku awarii sieci wodno-kanalizacyjnej. Przedstawiono także zasady funkcjonowania laboratorium PUW-K, odpowiedzialne m.in. za kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci oraz kontrole jakości odprowadzanych ścieków. Studenci mieli także możliwość obserwacji pod mikroskopem pierwotniaków, bakterii itp. występujących w wodzie.

Dzięki wizycie studyjnej mogli w praktyce dowiedzieć się jak wygląda realizacja zadań własnych gminy w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Ponadto, wytłumaczono jaką rolę w tym zadaniu spełniają Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Inspektorat Ochrony Środowiska.