Wizyta studyjna studentów kierunku Administracja w PUW-K w Pasłęku

W dniach 7-8 października 2023 r. studenci kierunku Administracja w ramach przedmiotu „Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych” odwiedzili Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska, zajmujące się przede wszystkim zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Pani mgr inż. Ewa Grabowska – kierowniczka laboratorium PUW-K – w trakcie oprowadzania po całej infrastrukturze oczyszczalni ścieków, zaprezentowała różne metody oczyszczania wody docierającej z kanalizacji i szamb do oczyszczalni ścieków. Studenci mogli zobaczyć każdy z etapów oczyszczania ścieków, m.in. jak działają komory oczyszczenia, jak wytrąca się osad czy w jaki sposób biologicznie i chemicznie usuwa się np. azot z wody. Studenci, we wcześniej przygotowanym naczyniach, mogli porównać jak wygląda woda docierająca do i wypływająca z oczyszczalni. Niezaprzeczalnie, duże wrażenie wywarła prezentacja pomp o b. wysokiej mocy, które odpowiadają za właściwe przepływ ścieków przez komory oczyszczające.

Poza tym, opisano studentom działanie dyspozytorni oraz procedury w przypadku awarii sieci wodno-kanalizacyjnej. Przedstawiono także zasady funkcjonowania laboratorium PUW-K, odpowiedzialne m.in. za kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci oraz kontrole jakości odprowadzanych ścieków. Studenci mieli także możliwość obserwacji pod mikroskopem pierwotniaków, bakterii itp. występujących w wodzie.

Dzięki wizycie studyjnej mogli w praktyce dowiedzieć się jak wygląda realizacja zadań własnych gminy w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Ponadto, wytłumaczono jaką rolę w tym zadaniu spełniają Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zapraszamy na spotkanie IFMSA-Poland

Zapraszamy wszystkich członków IFMSA-Poland oraz studentów zainteresowanych działaniem w elbląskim oddziale kandydackim IFMSA-Poland na spotkanie, które odbędzie się 12 grudnia o godzinie 8:45 w sali

Czytaj więcej »

Zbiórka słodyczy dla FABRYKI DOBRA

Drodzy Studenci! Za nami zbiórka słodyczy dla podopiecznych stowarzyszenia Fabryka Dobra. Inicjatorem akcji byli członkowie Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz studenci kierunku pedagogika pod opieką

Czytaj więcej »

Delegacja z Chin w AMiSNS

Wczoraj, 6 grudnia, na naszej uczelni gościła delegacja z Chin. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy naukowej oraz edukacyjnej, jak również ustalono harmonogram pracy i kierunek

Czytaj więcej »