Wizyta studyjna w Euroregionie BAŁTYK

17 marca studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne gościli w największym z Euroregionów  – Euroregionie „BAŁTYK”, który powstał w 1998 roku. Wizyta odbyła się w ramach zajęć Współpracy Transgranicznej.

Ze studentami spotkał się dyrektor Euroregionu, Pan Marcin Żuchowski, wraz ze swoim zastępcą. Na wstępie pan Żuchowski przedstawił zebranym, czym jest współpraca transgraniczna na szczeblu naszego kraju jak i samorządów lokalnych. Studenci zostali zapoznani z celami działalności, wspólnymi programami państw wchodzących w skład Euroregionu Bałtyk, w tym także w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej, czyli po wykluczeniu ze składu Euroregionu Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. Pan dyrektor przedstawił studentom zmiany i skutki tej sytuacji – nie tylko dla współpracy na wschodniej granicy.

Studenci w dużej mierze zostali zapoznani z aktualnymi działaniami w ramach Euroregionu, w tym z tzw. „Action Plan”, który jest przygotowywany i opracowywany na każdy rok działalności. Studenci mogli także zapoznać się z wizją i misją Euroregionu BAŁTYK do 2030 roku, w tym przede wszystkim działaniami proekologicznymi.

Zagadnień, tematów i problematyki w aktualnej działalności Euroregionu jest bardzo dużo. Poza zyskaniem sporej dawki wiedzy nasi studenci mogli praktycznie „dotknąć” jednej z najważniejszych form działalności w ramach współpracy transgranicznej. Przy okazji wizyty zaplanowane zostały już kolejne spotkania tego typu.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Zdjęcia: Aleksandra Tkaczyk

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »