XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

16 marca 2024 r. odbył się XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. W zjedzie wzięły udział pielęgniarki i położne, władze Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz zaproszeni goście. Naszą uczelnię reprezentowały pani prorektor ds. studenckich i kształcenia medycznego dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr n. o zdr. Magdalena Tomczyk.

Władze Akademii zaprezentowały najważniejsze kierunki i plany rozwoju uczelni oraz podkreśliły znaczenie jakości kształcenia dla bezpieczeństwa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Podczas zjazdu podsumowano ubiegłoroczną działalność samorządu, podkreślono rolę zawodu pielęgniarki, omówione zostały też najważniejsze problemy środowiska pielęgniarskiego wraz z propozycjami ich rozwiązania. Podczas wydarzenia wręczono również wyróżnienia dla zasłużonych dla samorządu pielęgniarek i położnych.

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »