Międzynarodowe szkolenie na Litwie w ramach programu Erasmus+. Umowa o współpracy z Uniwersytetem Kłajpedzkim.

Na uniwersytecie w Kłajpedzie (Litwa) zakończył się trwający w dniach 15.05-17.05.2023 r. International Staff Week przeznaczony dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych.

Reprezentująca naszą uczelnię, Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Pani mgr Olga Reva, oprócz udziału w szkoleniu, odbyła szereg spotkań z władzami uczelni, kadrą akademicką i administracyjną, podczas których poruszone zostały tematy dotyczące obszarów przyszłej współpracy pomiędzy Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych a Uniwersytetem Kłajpedzkim.

W czasie spotkania otwierającego program wydarzenia z uczestnictwem rektora prof. dr. Artūrasa Razbadauskasa i prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu Kłajpedzkiego dr. Sonaty Mačiulskytė, Pani Olga Reva przedstawiła informacje o AMiSNS, ofercie edukacyjnej naszej uczelni i planach dalszego rozwoju.

Jednym z punktów wizyty było spotkanie z kierownikami i pracownikami oddziałów Uniwersytetu Kłajpedzkiego, w tym Grupy Rozwoju Międzynarodowego i Grupy Erasmus+ Oddziału ds. kształcenia, Instytutu Badań Morskich, Centrum Terapii z Delfinami, Laboratorium Rybołówstwa i Akwakultury, podczas których omówiono kwestie działalności projektowej jako sposobie realizacji badań i doskonalenia zawodowego kadr.

Pani Olga Reva odbyła również rozmowy z dyrektorką Centrum Terapii z Delfinami, profesor Brigitą Kreiviniene, na temat możliwości odbywania praktyk przez studentów takich kierunków jak psychologia, pedagogika i fizjoterapia. Poruszono także temat wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami akademickimi.

Omówione zostały również perspektywy współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) z profesorem nadzwyczajnym Instytutu Pedagogicznych i Społecznych Nauk Tomaszem Czechem, a także możliwością udziału przedstawicieli AMiSNS w międzynarodowym tygodniu dla pracowników na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w październiku 2023 r.

Jednym z najistotniejszych punktów wizyty przedstawicielki naszej uczelni, Pani Olgi Revy, było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych a Uniwersytetem Kłajpedzkim.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i z niecierpliwością czekamy na realizację przyszłych wspólnych inicjatyw i projektów!

Zapraszamy na spotkanie IFMSA-Poland

Zapraszamy wszystkich członków IFMSA-Poland oraz studentów zainteresowanych działaniem w elbląskim oddziale kandydackim IFMSA-Poland na spotkanie, które odbędzie się 12 grudnia o godzinie 8:45 w sali

Czytaj więcej »

Zbiórka słodyczy dla FABRYKI DOBRA

Drodzy Studenci! Za nami zbiórka słodyczy dla podopiecznych stowarzyszenia Fabryka Dobra. Inicjatorem akcji byli członkowie Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz studenci kierunku pedagogika pod opieką

Czytaj więcej »

Delegacja z Chin w AMiSNS

Wczoraj, 6 grudnia, na naszej uczelni gościła delegacja z Chin. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy naukowej oraz edukacyjnej, jak również ustalono harmonogram pracy i kierunek

Czytaj więcej »