Międzynarodowe szkolenie na Litwie w ramach programu Erasmus+. Umowa o współpracy z Uniwersytetem Kłajpedzkim.

Na uniwersytecie w Kłajpedzie (Litwa) zakończył się trwający w dniach 15.05-17.05.2023 r. International Staff Week przeznaczony dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych.

Reprezentująca naszą uczelnię, Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Pani mgr Olga Reva, oprócz udziału w szkoleniu, odbyła szereg spotkań z władzami uczelni, kadrą akademicką i administracyjną, podczas których poruszone zostały tematy dotyczące obszarów przyszłej współpracy pomiędzy Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych a Uniwersytetem Kłajpedzkim.

W czasie spotkania otwierającego program wydarzenia z uczestnictwem rektora prof. dr. Artūrasa Razbadauskasa i prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu Kłajpedzkiego dr. Sonaty Mačiulskytė, Pani Olga Reva przedstawiła informacje o AMiSNS, ofercie edukacyjnej naszej uczelni i planach dalszego rozwoju.

Jednym z punktów wizyty było spotkanie z kierownikami i pracownikami oddziałów Uniwersytetu Kłajpedzkiego, w tym Grupy Rozwoju Międzynarodowego i Grupy Erasmus+ Oddziału ds. kształcenia, Instytutu Badań Morskich, Centrum Terapii z Delfinami, Laboratorium Rybołówstwa i Akwakultury, podczas których omówiono kwestie działalności projektowej jako sposobie realizacji badań i doskonalenia zawodowego kadr.

Pani Olga Reva odbyła również rozmowy z dyrektorką Centrum Terapii z Delfinami, profesor Brigitą Kreiviniene, na temat możliwości odbywania praktyk przez studentów takich kierunków jak psychologia, pedagogika i fizjoterapia. Poruszono także temat wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami akademickimi.

Omówione zostały również perspektywy współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) z profesorem nadzwyczajnym Instytutu Pedagogicznych i Społecznych Nauk Tomaszem Czechem, a także możliwością udziału przedstawicieli AMiSNS w międzynarodowym tygodniu dla pracowników na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w październiku 2023 r.

Jednym z najistotniejszych punktów wizyty przedstawicielki naszej uczelni, Pani Olgi Revy, było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych a Uniwersytetem Kłajpedzkim.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i z niecierpliwością czekamy na realizację przyszłych wspólnych inicjatyw i projektów!

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »