Rola i znaczenie Straży Granicznej

Dnia 20 maja 2023 r. studenci Administracji, Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Zarządzania wzięli udział w spotkaniu z panem majorem Jerzym Gutowskim, zastępcą komendanta placówki Straży Granicznej w Elblągu.

Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom roli i znaczenia jaką pełni Straż Graniczna w Polsce. Pan major na początku wystąpienia przedstawił zakres działań i strukturę Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza – w tym placówki SG w Elblągu. Na przykładach konkretnych działań podejmowanych przez Morski Oddział SG wyjaśnił studentom zakres zadań SG. Omówił także misje SG poza granicami Polski, współpracę z wybranymi służbami i instytucjami państwowymi, np. Frontexem, Policją Federalną Niemiec czy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wystąpienie zainicjowało ciekawą dyskusję na temat różnić między SG a innymi polskimi służbami mundurowymi. Prelegent odpowiedział również na szereg pytań studentów zw. z niepewnością dot. zakresu uprawnień funkcjonariuszy SG.

Studenci  zostali zaproszeni przez pana majora do wizyty studyjnej w placówce SG, gdzie będą mogli zapoznać się z „pracą w terenie” oraz pojazdami, wyposażeniem specjalistycznym czy jednostkami pływającymi SG.

Druga część spotkania została poświęcona praktycznym aspektom zwalczania zjawiska handlu ludźmi. Rozpoczęła się od wykładni przepisów prawnych normujących czym jest i jakie grożą kary za handel ludźmi. Prelegent przedstawił rożne „obszary” handlu ludźmi, tj. handel organami, żebractwo, eksploatację kryminalną, wyłudzanie kredytów i świadczeń socjalnych itp.

W trakcie wystąpienia pana majora, Straż Graniczna wystawiła w głównym holu Uczelni punkt informacyjny, przy którym można było dowiedzieć się więcej nt. służby w SG.

Podziękowania

Główna Biblioteka Lekarska, Oddział w Elblągu, serdecznie dziękuje studentom i delegatom Onkologicznego Koła Naukowego AMiSNS, pani Margo Wrzesień i panu Patrykowi Biedka, za przekazanie książki

Czytaj więcej »