Wizyta studyjna w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

W dniu 28 kwietnia studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (grupa B4z), w ramach przedmiotu zarządzanie kryzysowe, odbyli ćwiczenia w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podczas wizyty studenci zostali zapoznani ze strukturą i zadaniami Centrum, jego miejscem w strukturze oraz podległości. Pracownicy przybliżyli działanie Centrum m. in. wykorzystując jako przykład sytuację kryzysową typową dla regionu, tj. wystąpienie tzw. „cofki”  wód z Zalewu Wiślanego do Kanału Elbląskiego. Ćwiczenia studentów zostały przeprowadzone w oparciu o kolejną typową dla regionu sytuację hydrologiczną, czyli podniesienie poziomu wody w przepływającej przez Elbląg rzekę „Kumielę”. Ta niepozorna, przypominająca momentami strumień rzeka, może stanowić bardzo duże zagrożenie dla infrastruktury i mieszkańców miasta, co miało już kilkukrotnie miejsce w historii. Na podstawie tego zagrożenia studenci zostali zapoznani z systemem alarmowania  i powiadamiania, gotowości służb i ogniw reagowania kryzysowego na terenie naszego miasta. Omówiono także inne sytuacje, które mogą być kryzysowe dla miasta.

Tematem ćwiczeń był także m. in. system powiadamiania, alarmowania i informowania, w tym aktualnie działające na terenie miasta, powiatu i województwa aplikacje. Pracownicy Centrum przybliżyli również  sposoby powiadamiania i ostrzegania mieszkańców oraz instytucji. Dodatkową atrakcją – jak co roku – było Centrum Monitoringu Miejskiego, gdzie przedstawiciele Straży Miejskiej pełnią dobowe dyżury, monitorując ulice naszego miasta. W ramach ćwiczeń studenci również czuwali nad spokojem mieszkańców w niedzielny, słoneczny dzień.

 

ppłk rez. Zbigniew Tuszyński

zdjęcia: Agnieszka Libura