Mieszkanie dla Absolwenta – program dla os. z niepełnosprawnościami

W imieniu pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami zachęcamy do zapoznania się z programem „Mieszkanie dla Absolwenta”.

„Skorzystaj na nowych zasadach z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu w ramach programu Mieszkanie dla Absolwenta nawet przez okres 60 miesięcy.

▪ Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji ale nie masz własnego mieszkania?

▪ Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?

▪ Nie jesteś absolwentem ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?

▪ Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz, w miejscu swojego aktualnego zamieszkania a nawet poza miejscem swojego zamieszkania?

▪ Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu umiarkowanym w przypadku niepełnosprawności narządu słuchu?

Jeśli tak, możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich ponoszonych przez Ciebie kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego Twoje indywidualne kryteria dostępności.”

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia 

Sprawdź jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”.  Mieszkanie dla Absolwenta dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnieniaszczegóły

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania – sprawdź

 

Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia – maksymalnie przez 60 miesięcy

 

Wszystkie szczegółowe informację zawarte w liście przewodnim do pobrania – tutaj