Informacja w sprawie stypendium socjalnego

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uległa zwiększeniu do wysokości 1 294,40 zł. W związku z tym:

  • Studenci, którzy otrzymali decyzję odmowną dotyczącą przyznania stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023, z uwagi na przekroczenie dotychczasowego progu dochodowego, mogą ponownie złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego od dnia 1.01.2023 r.
  • Jeżeli sytuacja materialna w rodzinie studenta, w stosunku do poprzednio złożonego wniosku nie uległa zmianie student zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru tutaj do pobrania do 31.01.2023 r. (pokój 112)

Specjalna oferta

Od teraz zapisując się na poniższe kierunki otrzymasz -10 % na cały tok studiów. Oferta dotyczy: – pedagogika I i II stopnia,- administracja I i II

Czytaj więcej »