Informacja w sprawie stypendium socjalnego

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uległa zwiększeniu do wysokości 1 294,40 zł. W związku z tym:

  • Studenci, którzy otrzymali decyzję odmowną dotyczącą przyznania stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023, z uwagi na przekroczenie dotychczasowego progu dochodowego, mogą ponownie złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego od dnia 1.01.2023 r.
  • Jeżeli sytuacja materialna w rodzinie studenta, w stosunku do poprzednio złożonego wniosku nie uległa zmianie student zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru tutaj do pobrania do 31.01.2023 r. (pokój 112)

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »