Zaproszenie na spotkanie informacyjne z zakresu Systemu Informacji Prawnej Legalis

Dnia 09 grudnia 2023 r. (sobota) w godz. 10:40-13:05 w auli B09 odbędzie się certyfikowane szkolenie dla studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dotyczące wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis w realizacji procesu kształcenia. Szkolenie poprowadzi specjalista z tego zakresu – reprezentant Wydawnictwa C.H. Beck. Spotkanie, oprócz części teoretycznej, zawierać będzie również część praktyczną, co umożliwi pogłębienie nie tylko wiedzy, ale również umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. 

Udział studentów WAiNS AMiSNS w tym szkoleniu z pewnością usprawni ich dalszą edukację, a także umożliwi lepsze pozyskiwanie źródeł do pisania prac zaliczeniowych i dyplomowych. Studenci dowiedzą się nie tylko jak korzystać z systemu Legalis, lecz również jak powoływać się na informacje w nim zawarte.

System Legalis zawiera wszystkie najbardziej cenione na rynku komentarze, systemy prawa oraz monografie i czasopisma C.H.Beck zgromadzone w modułach tematycznych i specjalistycznych. Baza prawa zawiera m.in.komplet aktów źródłowych sięgających 1918 roku oraz gwarantuje dotarcie do ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Największa liczba orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych po 1989 r. oraz bogaty zbiór kierunków orzeczniczych to fundament analizy poglądów judykatury na najważniejsze oraz niszowe problemy prawne.

dr Miłosz Jan Kaczyński