Warsztaty medycyny taktycznej – „Zabójca pola walki”.

Wczoraj, 29 czerwca 2023 r., odbyły się warsztaty zorganizowane przez studentów należących do Interdyscyplinarnego Koła Naukowego AMiSNS. W trakcie spotkania warsztatowego studenci kierunku lekarskiego mogli doskonalić swoje umiejętności w ramach 4 stacji ćwiczeniowych:

pierwsza stacja: metody bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych. Zabieg konikotomii ratunkowej. Prowadzący – pan Ariel Stysiak.

druga stacja: masywne krwotoki, użycie stazy taktycznej, różne rodzaje staz, zakładanie opatrunków uciskowych, metoda wound packing w miejscach przejściowych. Prowadzący – Stanisław Papurzyński.

trzecia stacja: odma opłucna, użycie opatrunków wentylowych, dekompresja igłowa oraz metoda „burping”. Prowadzący – pan Dawid Pilewski.

czwarta stacja: protokół M.A.R.C.H.E. Prowadzący – pan Wojciech Brzozowski.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe dzieli się na sekcję chirurgiczną, za którą odpowiada pani Edyta Zomkowska, oraz sekcję internistyczną, za którą odpowiedzialna jest pani Oliwia Wandachowicz. Opiekunem naukowym koła jest pani dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, profesor uczelni.

Na koniec warsztatów studenci otrzymali certyfikaty wystawione przez Centrum Edukacyjne Legion w Warszawie.  Przedstawicielem tej jednostki był pan Wojciech Brzozowski. Uzyskany certyfikat daje naszym studentom uprawnienia do podejmowania podstawowych działań medycznych w wypadku wybuchu wojny lub wystąpienia stanów kryzysowych (katastrof).  Certyfikat jest ważny dwa lata.

Drodzy studenci – cieszymy się, że wychodząc z własną inicjatywą zorganizowaliście warsztaty, które pomogły Wam zgłębić wiedzę, poszerzyć umiejętności i zaspokoić ciekawość. Wasza pasja i zaangażowanie były widoczne w trakcie wszystkich zaplanowanych zajęć. Już czekamy na kolejne takie wydarzenia!