WIZYTA STUDENTÓW WAiNS W DOMU POD CISEM

W ubiegłą sobotę, 27 maja studenci kierunku administracja złożyli wizytę w Domu pod Cisem, prowadzonym przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Spotkanie odbyło się w ramach przedmiotu Ekonomia Społeczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Studenci dowiedzieli się o działaniach trzeciego sektora, kierunkach rozwoju ekonomii społecznej w Elblągu i regionie, działalności Centrum Integracji Społecznej na rzecz lokalnych społeczności.

Oferowane przez Dom pod Cisem pracownie, sklep społeczny, hotel oraz prowadzone projekty do reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przykuły uwagę studentów, co przełożyło się na dłuższą rozmowę z gospodarzami. Biorąc pod uwagę zawodowe zainteresowania studentów administracji, nawiązano wartościową znajomość, która może mieć wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Przyszli pracownicy administracji poznali realia oraz wyzwania w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

W trakcie 1,5 godzinnego spotkania, mimo weekendu, sklep odwiedziło ok. 30 osób, a studenci zobaczyli duże zainteresowanie tą formą działalności.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »