Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – czyli interdyscyplinarna współpraca Kół Naukowych

Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – czyli interdyscyplinarna współpraca Kół Naukowych

W dniu 27 maja 2023 r. w ramach współpracy Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz Koła Naukowego Ratowników Medycznych odbyło się szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, w którym udział wzięli studenci kierunków pedagogika i psychologia.

Szkolenie poprowadzili studenci II roku Ratownictwa Medycznego pod bacznym okiem opiekuna Koła oraz wieloletniego ratownika medycznego Pana mgr Rafała Śledzińskiego. Szkolenie rozpoczęło się od części teoretycznej, w trakcie której uczestnicy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, poparta wieloma konkretnymi przykładami, którymi dzielił się Pan Rafał Śledziński. Kolejną częścią szkolenia były zajęcia praktyczne. Przyszli ratownicy medyczni przygotowali 4 stacje, w których każdy z uczestników musiał prawidłowo przeprowadzić daną czynności związaną z pierwszą pomocą. Warunkiem ukończenia kursu było pozytywne zaliczenie każdej ze stacji.

Zwieńczeniem kursu było wręczenie uczestnikom przez Pana Rafała Śledzińskiego Certyfikatów potwierdzających ukończenie Kursu Pierwszej Pomocy.

Specjalna oferta

Od teraz zapisując się na poniższe kierunki otrzymasz -10 % na cały tok studiów. Oferta dotyczy: – pedagogika I i II stopnia,- administracja I i II

Czytaj więcej »