Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – czyli interdyscyplinarna współpraca Kół Naukowych

Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – czyli interdyscyplinarna współpraca Kół Naukowych

W dniu 27 maja 2023 r. w ramach współpracy Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz Koła Naukowego Ratowników Medycznych odbyło się szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, w którym udział wzięli studenci kierunków pedagogika i psychologia.

Szkolenie poprowadzili studenci II roku Ratownictwa Medycznego pod bacznym okiem opiekuna Koła oraz wieloletniego ratownika medycznego Pana mgr Rafała Śledzińskiego. Szkolenie rozpoczęło się od części teoretycznej, w trakcie której uczestnicy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, poparta wieloma konkretnymi przykładami, którymi dzielił się Pan Rafał Śledziński. Kolejną częścią szkolenia były zajęcia praktyczne. Przyszli ratownicy medyczni przygotowali 4 stacje, w których każdy z uczestników musiał prawidłowo przeprowadzić daną czynności związaną z pierwszą pomocą. Warunkiem ukończenia kursu było pozytywne zaliczenie każdej ze stacji.

Zwieńczeniem kursu było wręczenie uczestnikom przez Pana Rafała Śledzińskiego Certyfikatów potwierdzających ukończenie Kursu Pierwszej Pomocy.

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »