AMiSNS na konferencji EHMA w Rzymie

W dniach 5-7 czerwca 2023 r. Dyrektorka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Współpracy Międzynarodowej AMiSNS, pani dr Iga Lipska, wzięła udział w zorganizowanej w Rzymie 28 edycji konferencji EHMA.
Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem „Zarządzanie zdrowiem: zrównoważone rozwiązania dla złożonych systemów”. Dr Iga Lipska uczestniczyła w sesji plenarnej „Health technologies and managerial proces: strategy and tools for evidence-based decision-making” podczas której mogła przedstawić m.in. swój punkt widzenia w kwestii zarządzania transformacją cyfrową w systemach ochrony zdrowia poprzez HTA (Health Technology Assessment), czyli narzędzie wspomagające ten proces.
Dr Iga Lipska zapoznała się również z najlepszymi praktykami i innowacjami w stale rozwijających się systemach opieki zdrowotnej oraz związanymi z nimi możliwościami. Zorganizowane spotkanie było też szansą na zaznajomienie się z propozycjami rozwiązań najtrudniejszych problemów związanych z kierowaniem i zarządzaniem systemami opieki zdrowotnej.
Organizatorzy wydarzenia, The European Health Management Association (EHMA) wraz z ALTEMS – Graduate School of Health Economics and Management, Università Cattolica del Sacro Cuore, wspierali uczestników konferencji proponujących innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej poprzez inicjowanie dyskusji na złożone tematy i wymianę wiedzy.
Zorganizowana konferencja była z pewnością pouczającym doświadczeniem pozwalającym uzyskać szerszą perspektywę w kwestii nadchodzących wyzwań stojących przed systemami opieki zdrowotnej i rozwiązań tego rodzaju trudności teraz i w najbliższej przyszłości.