Metodologiczny Misz-Masz

Drugi „METODOLOGICZNY MISZ-MASZ” przeszedł do historii naszej uczelni! Tym razem studenci III roku psychologii i I roku magisterskich studiów uzupełniających pedagogiki zaprezentowali aż 10 referatów – mini prac badawczych z zakresu psychologii i pedagogiki.

Tematyka badań przeprowadzonych przez studentów była bardzo zróżnicowana (zgodnie z nazwą spotkania: MISZ-MASZ 😊). Studenci opracowali szerokie spectrum zagadnień, które dotyczyły tematów związanych z małymi dziećmi, nastolatkami, pracującymi dorosłymi i bezrobotnymi.  Przedstawione w formie referatów badania skupiały się też na podkulturze więziennej i współpracy jednostek wojskowych ze środowiskiem szkolnym. Dzięki tak szerokiemu zakresowi tematycznemu każdy słuchacz mógł znaleźć temat, który go zainteresował.

Studenckie projekty badawcze obejmowały zarówno badania jakościowe, opisowe, oparte o wywiad i ankietę, oraz ilościowe – wymagające posługiwania się statystyką w przygotowaniu opisu wyników i określania podstawowych parametrów psychometrycznych nowych narzędzi psychologicznych.

Zorganizowane spotkanie było wyjątkową okazją do uczenia się metodologii badań na konkretnych, z życia wziętych przykładach mini-badań. Każdy studencki zespół badawczy otrzymał informację zwrotną od zaproszonych na seminarium gości – pracowników naukowych. Słuchacze mieli też możliwość zadawania pytań bezpośrednio po każdej prezentacji.

W drugiej części „METODOLOGICZNEGO MISZ-MASZU” przeprowadzony został panel dyskusyjny w którym uczestniczyli zaproszeni goście, psycholodzy i pedagodzy: pani dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, pani dr hab. Justyna Siemionow z Uniwersytetu Gdańskiego, pan dr Ryszard Makarowski, profesor AMiSNS oraz pani dr Anna Skuzińska, kierownik kierunku psychologia na AMiSNS.

W trakcie panelu dyskusyjnego poruszone zostały zagadnienia bliskie każdemu studentowi, który staje przed zadaniem napisania pracy dyplomowej. Uczestnicy pytali m.in. czym kierować się przy wyborze promotora i tematu. Jak dotrzeć do potencjalnych osób badanych i jak zachęcić je do udziału w badaniu. Co zrobić, żeby badania były proste i dawały autorom satysfakcję.

Całe spotkanie oraz panel dyskusyjny prowadził Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, dr Piotr Kulikowski. Szczególne podziękowania należą się paniom z Dziekanatu WAiNS za zadbanie o przygotowanie sali, oprawę graficzną i obsługę organizacyjną spotkania.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »