„Bezpieczeństwo” w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne AMiSNS – grupa B5z, w ramach przedmiotu Zarządzanie Kryzysowe, wzięła udział w wizycie studyjnej w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podczas wizyty studenci zostali zapoznani ze strukturą i zadaniami Miejskiego Centrum. Działanie Centrum przedstawiono m. in. na przykładzie sytuacji kryzysowej, kiedy przy niesprzyjających wiatrach powstaje zagrożenie hydrometeorologiczne dla miasta Elbląga – czyli po prostu „cofka”                       wód z Zalewu do Kanału Elbląskiego. Na podstawie tego zagrożenia mogliśmy się zapoznać z systemem alarmowania i powiadamiania, gotowości służb i ogniw reagowania kryzysowego na terenie naszego miasta. Omówiono także inne sytuacje, które mogą być kryzysowe dla miasta.

Dodatkową atrakcją – jak co roku –było Centrum Monitoringu Miejskiego, gdzie przedstawiciele Straży Miejskiej pełnią dobowe dyżury, monitorując ulice naszego miasta.

 

Tekst; Zbigniew Tuszyński;

Foto; Patrycja Kinder.