plende

Koło naukowe

top menager

 Koło Naukowe Top Menager
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Rok akademicki 2021/2022

Opiekun: dr Andrzej Hurło

 


Członkowie:

Alicja Poszewiecka

Piotr Chojnowski

Michał Postek

Dominik Malinowski

Maciej Marcinkowski


Masz dużo energii, jesteś kreatywny, przedsiębiorczy i dynamiczny? Chcesz rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w przyjaznej atmosferze naszej uczelni i we współpracujących z nami firmach? Chcesz poszerzać z nami wiedzę na temat praktycznych aspektów zarządzania i dzielić się swoimi doświadczeniami? Chcesz świadomie budować sieć kontaktów, by podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy? Chcesz samodzielnie poszukiwać twórczych rozwiązań problemów organizacyjnych? Chcesz rozwijać umiejętności praktyczne, by szybko odnaleźć się w dowolnej firmie i świadomie planować swoją karierę.

Zapraszamy na nasze spotkania!


KNTM kieruje swoją ofertę do kreatywnych i mających siłę przebicia studentów, którzy aktywnie spędzają czas, rozwijając swoje zdolności menedżerskie.


Celem KNTM jest:

  1. rozwijanie zainteresowań studentów dotyczących zagadnień poruszanych w programie studiów na kierunku zarządzanie
  2. rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  3. nawiązywanie kontaktów z różnego typu organizacjami, w tym kołami naukowymi funkcjonującymi na innych uczelniach,
  4. nabywanie umiejętności organizatorskich,
  5. organizowanie spotkań z naukowcami, politykami, praktykami zajmującymi się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania i rozwoju gospodarczego,
  6. inne formy aktywizacji intelektualnej studentów oraz poszerzania wiedzy praktycznej.

 


Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2021/2022 - pobierz plik       


Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.