plende

Koło naukowe

WNoZ

Koło Naukowe WNoZ
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Rok akademicki 2021/2022
 
 
Koło Naukowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu wyodrębnia trzy sekcje:
 
 • sekcja pielęgniarstwa – opiekun mgr H. Nowik, dr M. Lemska
członkowie:
 • Monika Nizio
 • Anna Dobrowolska
 • Hanna Stępniak
 • Milena Chomzy
 • Barbara Bylińska
 • Anna Wajda
 • Marcin Adamiec
 • Agnieszka Swiderska
Cel: Przedstawienie i wprowadzenie w zakres działalności i pracy samorządu zawodowego oraz możliwości prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie szkoleń zawodowych oraz podnoszenia poziomu wiedzy zdrowotnej w wybranych sektorach życia publicznego oraz instytucjach medycznych.
 
 • sekcja ratownictwa medycznego – opiekun dr Wołoszyn
członkowie:
 • Daria Borys
 • Maciej Jurczak
 • Marcin Rybiński
 • Sylwester Szyluga
 • Kamil Chwietczuk
 • Michał Spychalski
 • Aleksandra Wróbel
 • Bartłomiej Zielonka
 • Milena Brudzy
 • Karol Kosicki
 • Joanna Polcyn
 • Adam Patałuch
 • Magdalena Spych
Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-metodologicznego przygotowującego do samodzielnego badania w obszarze ratownictwa medycznego, oraz możliwości czynnego uczestnictwa w procesie zbierania danych podczas badania na temat ,,Wpływ stosowania dwóch technik uciskania klatki piersiowej na głębokość generowanego ugięcia przedniej ściany klatki piersiowej – obserwacja manekinowa”.
 
 • sekcja fizjoterapii – opiekun dr G. Mańko
członkowie:
 • Natalia Winiczenko
 • Kamil Badewicz
 • Jakub Baranowski
 • Karol Mikusik
 • Hubert Kapowicz
 • Baeta Obana
 • Sławomir Garbowski
 • Aneta Kluczyk
 • Ewelina Sołtkiewicz
 
Sekcje zostały ukonstytuowane podczas spotkań wprowadzających (grudzień 2019) oraz zostały zaproponowane terminy regularnych konsultacji każdej sekcji, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia i miniwykłady przygotowujące studentów do udziału w pracach nad zagadnieniami proponowanymi przez Opiekunów.

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2021/2022 - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.