plende

Koło naukowe

WNoZ

Koło Naukowe WNoZ
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Rok akademicki 2021/2022
 
Koło Naukowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu wyodrębnia pięć sekcji:
 

○ sekcja pielęgniarstwa – opiekun mgr Helena Dziekańska wojewódzki konsultant ds. pielęgniarstwa chirurgicznego, dr M. Lemska

członkowie:
• Monika Nizio
• Anna Dobrowolska
• Hanna Stępniak
• Milena Chomzy
• Barbara Bylińska
• Anna Wajda
• Marcin Adamiec
• Agnieszka Swiderska
Cel: Przedstawienie i wprowadzenie w zakres działalności i pracy samorządu zawodowego oraz możliwości prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie szkoleń zawodowych oraz podnoszenia poziomu wiedzy zdrowotnej w wybranych sektorach życia publicznego oraz instytucjach medycznych.
 
sekcja pielęgniarstwa ratunkowego – opiekun mgr Katarzyna Rychcik wojewódzki konsultant ds. pielęgniarstwa ratunkowego
członkowie:
 
• Marta Wiśniewska
• Mateusz Szast
• Mariola Betlejewska 
• Kornelia Niebylska 
• Ewa Ryfa  
• Klaudia Złotucha 
• Kazimierz Domaradzki-Ostoja 
Cel: Umożliwienie studentom dostępu do najnowszych informacji dotyczących pielęgniarstwa ratunkowego w Polsce i na świecie, wzbogacanie dotychczasowej wiedzy i nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w przyszłym zawodzie. Działalność sekcji pielęgniarstwa ratunkowego polega na rozwijaniu zainteresowań z dziedziny pielęgniarstwa ratunkowego, pogłębianiu wiedzy oraz kształtowaniu umiejętności praktycznych wśród studentów kierunku pielęgniarstwo. 
 
○ sekcja położnicza – opiekun dr hab. Małgorzata Świątkowska-Freund
członkowie: 
• Wiktoria Golau, 
• Kamila Lesiak, 
• Karolina Brzozowska, 
• Klaudia Nabereżna, 
• Katarzyna Bursztyn
Cel: poszerzanie wiedzy z zakresu położnictwa i dziedzin związanych tj. neonatologia i ginekologia. Celem koła jest poszerzanie wiedzy położniczej, doskonalenie praktycznych kompetencji w obszarze położnictwa, promowanie zawodu położnej.

  

 • sekcja ratownictwa medycznego – opiekun dr Wołoszyn
członkowie:
 • Daria Borys
 • Maciej Jurczak
 • Marcin Rybiński
 • Sylwester Szyluga
 • Kamil Chwietczuk
 • Michał Spychalski
 • Aleksandra Wróbel
 • Bartłomiej Zielonka
 • Milena Brudzy
 • Karol Kosicki
 • Joanna Polcyn
 • Adam Patałuch
 • Magdalena Spych
Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-metodologicznego przygotowującego do samodzielnego badania w obszarze ratownictwa medycznego, oraz możliwości czynnego uczestnictwa w procesie zbierania danych podczas badania na temat ,,Wpływ stosowania dwóch technik uciskania klatki piersiowej na głębokość generowanego ugięcia przedniej ściany klatki piersiowej – obserwacja manekinowa”.
 
 • sekcja fizjoterapii – opiekun dr G. Mańko
członkowie:
 • Natalia Winiczenko
 • Kamil Badewicz
 • Jakub Baranowski
 • Karol Mikusik
 • Hubert Kapowicz
 • Baeta Obana
 • Sławomir Garbowski
 • Aneta Kluczyk
 • Ewelina Sołtkiewicz
 
Sekcje zostały ukonstytuowane podczas spotkań wprowadzających (grudzień 2019) oraz zostały zaproponowane terminy regularnych konsultacji każdej sekcji, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia i miniwykłady przygotowujące studentów do udziału w pracach nad zagadnieniami proponowanymi przez Opiekunów.

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2021/2022 - pobierz plik
Sprawozdanie z działalności sekcji pielęgniarstwa ratunkowego 2021/2022 - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.