Fizjoterapeuto! Te studia są właśnie dla Ciebie! – film promocyjny kierunku FIZJO

Fizjoterapeuto! Zapraszamy Cię na bezpłatne studia podyplomowe! Obejrzyj film promocyjny kierunku Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem telemedycznych (FIZJO) i dowiedz się więcej.

Rekrutacja trwa do 8 maja!

Zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji i Promocji AMiSNS:
451 177 566
512 542 967
512 543 321
e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl
www.impet.edu.pl

 

Kierunek FIZJO

Kierunek „Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych”, w skrócie zwany FIZJO, to idealna propozycja dla fizjoterapeutów-pasjonatów, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z pacjentami u schyłku życia, z niewydolnością oddechową. Dwusemestralny program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów, od fizjoterapii oddechowej, przez techniki masażu, po ćwiczenia lecznicze i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego. Studia skupiają się również na komunikacji interpersonalnej z pacjentami i ich rodzinami oraz na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych stosowanych w rehabilitacji. Ich celem jest poprawa jakości życia pacjentów przewlekle chorych przez przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w domu pacjenta. Nadzór nad programem sprawują dr n. o zdr. Tomasz Zwoliński oraz mgr Agata Gładzka.

Pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym kierunku bezpłatnych studiów podyplomowych Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem telemedycznych (FIZJO) jest dr n. o zdr. Tomasz Zwoliński.

 

Wejdź z IMPET-em w świat innowacyjnych studiów podyplomowych!

                                 

                                        Realizacja kierunku studiów odbędzie się w ramach projektu “IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii                                                                                                                                                         Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu”.

                                            Projekt „IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji” został sfinansowany ze środków Agencji Badań Medycznych.

                                                                                                                                             www.abm.gov.pl