Zaproszenie na spotkanie – „Bezpieczeństwo w praktyce – techniczne, psychologiczne i społeczne aspekty pisma ręcznego w wykrywaniu przestępstw”

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr Piotr Kulikowski oraz koordynator dr Miłosz Jan Kaczyński zapraszają na spotkanie z praktykiem grafologiem, panem Marcinem Grabowski,  pt. „Bezpieczeństwo w praktyce – techniczne, psychologiczne i społeczne aspekty pisma ręcznego w wykrywaniu przestępstw”, które odbędzie się 24 marca 2024 r. o godzinie 11.00 w auli B08.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych mgr Marcin Grabowski, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Elblągu i Gdańsku z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego.

W trakcie spotkania:

– zostanie przybliżone pojęcie grafologii jako precyzyjnej dziedziny psychologii zajmującej się ustalaniem związków między grafizmem a dominantami osobowościowymi,

– przybliżone zostaną techniki wykorzystywane w trakcie badania grafologicznego ,

– ukazane zostaną sposoby i zasadność wykorzystywania badań grafologicznych przez instytucje publiczne, organy ścigania, firmy i przedsiębiorstwa, ale także osoby prywatne,

– omówione zostaną współczesne zastosowania badań grafologicznych w wykrywaniu przestępstw.

 

Koordynator spotkania, dr Izabela Sękowska.

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »