PRAKTYKI ZAWODOWE

Skierowania na praktyki zawodowe dla studentów kierunku Fizjoterapia zostaną udostepnione na moodle.

Hasło do pliku zostanie przekazane dla starostów poszczególnych grup.

Procedury postępowania po ekspozycji na krew i inny infekcyjny materiał zakaźny- pobierz plik

zasady badań sanitarno-epidemiologicznych – pobierz plik

wymagania szpitalne – pobierz plik

wykaz placówek medycznych, z którymi uczelnia podpisała porozumienia ws. odbywania praktyk zawodowych – pobierz plik

regulamin praktyk zawodowych – pobierz plik

dziennik praktyk F2d – pobierz plik

dziennik praktyk F4d – pobierz plik

dziennik praktyk F5d – pobierz plik

dziennik praktyk F6d – pobierz plik

dziennik praktyk F7d – pobierz plik

dziennik praktyk F8d – pobierz plik

dziennik praktyk F10d – pobierz plik

I rok – dzienniczek praktyk 

II rok – karty zajęć praktycznych

1. Klinika w ortopedii i traumatologii narządu ruchu sem. IV – pobierz plik

2. Klinika w neurologii sem. IV – pobierz plik

III rok –  karty zajęć praktycznych

1. Klinika w ortopedii i traumatologii narządu ruchu sem. V i VI – pobierz plik

2. Klinika w neurologii sem. V i VI – pobierz plik

3. Klinika w kardiologii V i VI – pobierz plik

4. Klinika w reumatologii sem. VI – pobierz plik

5. Klinika w pulmonologii sem. VI – pobierz plik

6. Klinika w pediatrii i chirurgii dziecięcej sem. VI – pobierz plik

IV rok – karty zajęć praktycznych

1. Klinika w ortopedii i traumatologii narządu ruchu sem. VII i VIII – pobierz plik

2. Klinika w neurologii sem. VII i VIII – pobierz plik

3. Klinika w kardiologii sem. VII i VIII – pobierz plik

4. Klinika w reumatologii sem. VII – pobierz plik

5. Klinika w pulmonologii sem. VII i VIII – pobierz plik

6. Klinika w pediatrii i chirurgii dziecięcej sem. VII i VIII – pobierz plik

7. Klinika w geriatrii sem. VII i VIII – pobierz plik

8. Klinika w ginekologii i położnictwie sem. VII i VIII – pobierz plik

9.Klinika w nefrologii sem. VII i VIII – pobierz plik

10.Klinika w onkologii sem. VIII – pobierz plik

11. Klinika w chirurgii sem. VII i VIII – pobierz plik

V rok – karty zajęć praktycznych

1. Klinika w ortopedii i traumatologii narządu ruchu sem. IX – pobierz plik

2. Klinika w neurologii sem. IX – pobierz plik

3. Klinika w chirurgii sem. IX – pobierz plik

4. Klinika w pediatrii i chirurgii dziecięcej sem. IX – pobierz plik

5. Klinika w onkologii sem.IX – pobierz plik

6. Klinika w geriatrii sem. IX – pobierz plik

7. Klinika w ginekologii i położnictwie sem. IX – pobierz plik

8. Klinika w nefrologii sem. IX – pobierz plik

Zasady odbywania praktyk studenckich w Hospicjum Elbląskim im. Aleksandry Gabrysiak w Elblągu.

1. Student odbywający praktyki lub zajęcia praktyczne zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony osobistej (rękawiczki).

2. Podstawą odbywania praktyk jest pisemne skierowanie Uczelni.

 

Zasady odbywania praktyk studenckich w Powiatowym Szpitalu w Iławie podczas pandemii.

1. Każdy student przed przystąpieniem do praktyk posiada aktualne zaświadczenie badania lekarskiego (książeczka zdrowia).

2. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży roboczej oraz obuwia medycznego. Zabezpieczenie praktykanta w środki ochrony osobistej (maseczki. fartuchy fizelinowe jednorazowe, rękawiczki) leży po stronie kierującego na praktyki.

3. Każdy student w pierwszym dniu praktyki przechodzi szkolenie w Dziale Epidemiologii z obowiązujących w szpitalu procedur i instrukcji z zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

4. Student musi być zdrowy, bez objawów infekcyjnych takich jak: katar, kaszel, gorączka, ból gardła. Nie może przebywać na kwarantannie oraz w ciągu ostatnich 14 dni mieć kontaktu z chorym na COVID 19.

5. Każdy student przy wejściu zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

6. Studenci odbywający praktyki w budynku głównym, rehabilitacji i pawilonie psychiatrycznym wchodzą na praktyki wejściem głównym do każdego z tych budynków.