Konsultacje Pełnomocnika Rektora ds. Studentów dr Magdalena Kiełbasiewicz

Konsultacje Pełnomocnika Rektora ds. Studentów dr Magdalena Kiełbasiewicz

Dla studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych odbędą się:

11.02.2023 – godz. 11:00-12:00 sala 303,

11.03.2023 – godz. 11:30-12:30 

22.04.2023 – godz. 10:30-11:30 

20.05.2023 – godz. 15:00-16:00

11.06.2023 – godz. 08:00-09:00

08.07. 2023 – godz. 10:30-11:30

Numery sal podane będą w poźniejszym terminie.