O chorobie Alzheimera i demencji – prosto i praktycznie

W dniach 2 i 3 kwietnia odbyła się w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu pierwsza część szkolenia z zakresu Positive Approach to Care Teppy Snow pod tytułem „Opieka i komunikacja w chorobie Alzheimera i innych formach demencji”, które prowadziła Pani Marlena Meyer, certyfikowany konsultant PAC. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się między innymi czym różni się normalne starzenie mózgu od patologicznego starzenia się, poznali holistyczne spojrzenie i nowy model progresji zmian w demencji, poznali techniki nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobami z różnymi formami demencji. Pod koniec kwietnia – druga część szkolenia – praktyczne ćwiczenia z zakresu wspomagania samodzielności osób z różnymi formami demencji.