Studenci psychologii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W ramach „Spotkań z praktykami” 20 czerwca 2022 odbyło się spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu. Studenci III roku kierunku psychologia mieli okazje poznać specyfikę pracy w jednostce systemu oświaty, jaką jest poradnia: umocowanie prawne placówki; grupa odbiorców, do której skierowane są działania poradni; rodzaje specjalistów zatrudnionych w poradni oraz oferowane przez nich formy pracy.

Podczas wizyty studenci mieli możliwość także zapoznać się z najnowszymi metodami diagnostycznymi wykorzystywanymi podczas diagnozy psychologicznej dzieci i uczniów. Największe zainteresowanie dotyczyło wspomnianych metod diagnozy intelektu, w tym grup specjalnych: Międzynarodowa Skala Wykonaniowa Leitera; Niewerbalny Test Inteligencji TONI 4; Skale Inteligencji i Rozwoju IDS. Ponadto studenci mogli prześledzić praktyczne wykorzystanie poznawanych w toku studiów metod diagnostycznych: WISC V; Stanford Binet 5.

Kolejne spotkanie dotyczące procesu opiniowania psychologicznego przewidziano na wrzesień 2022. Spotkanie zorganizowała i przeprowadziła pani psycholog mgr Joanna Gawlicka.