Spotkanie informacyjne Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

W dniu 18 listopada 2023 roku studenci drugiego roku psychologii Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym, które poprowadzili uczestnicy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Celem spotkania było przybliżenie zebranym informacji na temat Wspólnoty AA oraz omówienie programu zdrowienia opartego na zasadzie 12 kroków.

Spotkanie zostało przeprowadzone w dwóch mniejszych grupach, z których każda liczyła od 10 do 20 osób. Na wstępie studenci mieli za zadanie podać swoje skojarzenia dotyczące Wspólnoty AA i terminu „alkoholik”. Wypisane na tablicy skojarzenia stały się punktem wyjścia do dalszej rozmowy i wymiany doświadczeń. Dodatkowo główny tor spotkania wytyczyła prezentacja multimedialna – bazując na niej uczestnicy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików szczegółowo omówili treści związane z programem 12 kroków.

W trakcie spotkania omówiono również zagadnienie sponsorowania w kontekście relacji anonimowych alkoholików. Przybliżono charakter pracy ze sponsorem i wyjaśniono, jak go znaleźć.

Studenci mieli też możliwość obejrzenia Wielkiej Księgi AA – podstawowej książki Anonimowych Alkoholików, w której opisującą oni swoje osobiste historie.

Zainteresowani otrzymali również ulotki i wizytówki. W trakcie spotkania studenci uzupełnili ankiety – zebrane w ten sposób informacje posłużą członkom Wspólnoty Anonimowych Alkoholików do przygotowania kolejnego spotkania.

Studenci chętnie wymieniali podglądy i doświadczenia oraz aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Spotkanie było dla nich źródłem cennych informacji, które będą mogli wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Kierunki medyczne – #rekrutacjatrwa!

Przypominamy – trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 r.  Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS czeka na Twoje pytania:451 177 566512 542 967512 543 321  e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl poniedziałek –

Czytaj więcej »