Chirurgia robotyczna – wykład prof. Luigi Marano, chirurga onkologa ze Szpitala Uniwersyteckiego w Sienie (Włochy)

21 listopada 2023 r. studenci Wydziału Lekarskiego AMiSNS wzięli udział w wykładzie prof. Luigi Marano, chirurga onkologa ze Szpitala Uniwersyteckiego w Sienie (Włochy). Pan profesor pełni na uczelni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie nauk medycznych. W artykule, który ukazał się na stronie uczelni 23 października 2023, przybliżaliśmy sylwetkę pana Marano jako renomowanego specjalisty w dziedzinie robotyki chirurgicznej.

W swoim wystąpieniu profesor Marano wprowadził słuchaczy w tematykę chirurgii onkologicznej w kontekście robotyki i przybliżył zebranym rozwiązania technologiczne, które znajdują swoje zastosowanie w chirurgii. W pierwszej części wykładu prelegent nakreślił zebranym ogólną historię robotyki. Po krótkim wstępie prowadzący przeszedł do przybliżenia zalet zastosowania tego rozwiązania oraz podał przykłady jego użycia m.in. podczas operacji wykonywanych na odległość. Wskazał również na chirurgię laparoskopową, która dzięki zastosowaniu rozwiązań z zakresu robotyki stała się bardziej dokładna oraz dostępna we wcześniej nieosiągalnych lokalizacjach.  

Pan profesor Marano wprowadził zebranych na sali studentów w zagadnienia związane z wykorzystaniem w chirurgii robota DaVinci – urządzenia, na którym sam pracuje. Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala na zredukowanie inwazyjności przeprowadzanego zabiegu oraz, dzięki specjalistycznej budowie urządzenia, zwiększa precyzję wykonywanych ruchów. Podobne możliwości otwiera przed lekarzami zastosowanie noża CyberKnife, którego użycie pozwala na leczenie najtrudniejszych przypadków nowotworów. W zasięgu chirurgów jest również obecnie wykorzystanie druku 3D. To rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie symulacyjnej operacji trudnodostępnych miejsc przed wykonaniem operacji na pacjencie, a co za tym idzie, zwiększenie precyzji i zredukowanie czasu operacji. Co istotne, to rozwiązanie umożliwia też pokazanie przebiegu operacji pacjentowi oraz jego rodzinie, co zwiększa poziom zrozumienia procedury oraz ma pozytywny wpływ na komfort zarówno pacjenta jak i jego bliskich.

Zbliżając się do końca wykładu pan profesor odniósł się również do minusów zastosowania robota Da Vinci oraz pozostałych rozwiązań z zakresu robotyki chirurgicznej. Wymienił m.in. dłuższy czas potrzebny do przeszkolenia chirurga i przygotowania sali operacyjnej, koszty utrzymania urządzenia i większy koszt jednostkowy procedury. Prelegent zwrócił też uwagę studentów na zagadnienie transhumanizmu, przytaczając jego przykład jako ciemnej strony rozwoju cybernetyki i robotyki, która może mieć poważne konsekwencje etyczne i moralne. Transhumanizm to koncepcja postulująca wykorzystanie nauki oraz techniki w celu przezwyciężenia biologicznych ograniczeń człowieka. W efekcie tego nurtu miałby pojawić się transczłowiek – człowiek „ulepszony” pod względem długości życia, zdolności kognitywnych i emocjonalnych.

Po zakończonym wykładzie profesor Marano odpowiedział na pytania studentów. Odbyła się też dyskusja na temat możliwości wyparcia lekarza chirurga przez zrobotyzowane rozwiązania. Studenci wraz z prelegentem zastanawiali się nad tym, czy nowe rozwiązania technologiczne i nowoczesne roboty będą stanowiły uzupełnienie pracy lekarza chirurga czy jednak finalnie całkowicie go zastąpią.

Bardzo dziękujemy profesorowi Luigi Marano za bogaty i wartościowy wykład. Pan Marano, jako Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie nauk medycznych, planuje szereg kolejnych przedsięwzięć których celem będzie wymiana praktyk i wiedzy, zainicjowanie współpracy z innymi zagranicznymi uczelniami oraz międzynarodowa współpraca akademicka.  

Link do artykułu o profesorze Luigi Marano: https://amisns.edu.pl/profesor-luigi-marano-swiatowej-slawy-wykladowca-w-szeregach-kadry-amisns/