Wizyta studyjna studentów III roku psychologii w Pracowni Psychologii Pracy

12 stycznia 2024 r. studenci III roku kierunku psychologia pod opieką wykładowcy, pani dr Magdaleny Glinieckiej-Rękawik, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Pracowni Psychologii Pracy, która mieści się na Al. Tysiąclecia 5 w Elblągu.

W pracowni prowadzone są badania psychologiczne kierowców transportu i medycyny pracy, badania do pozwolenia na broń, a także świadczona jest bezpośrednia pomoc psychologiczna.

Studenci odwiedzający pracownię zyskali wgląd w specyficzne środowisko pracy, do którego na co dzień nie mają dostępu. Mogli obejrzeć sale do badań, w tym ciemnię – unikatowe miejsce, w którym odbywa się część diagnozy funkcji percepcyjnych. Studenci mogli też samodzielnie sprawdzić działanie specjalistycznych aparatów do badań używanych w pracowni.

Prowadząca spotkanie, Kierownik Pracowni, pani mgr Ewa Kulpa-Dudzik, przybliżyła grupie procedury i przepisy dotyczące badań i opiniowania kierowców zawodowych, osób występujących o pozwolenie na broń, a także kierowanych na badania psychologiczne przez lekarza medycyny pracy.

Pani Kulpa-Dudzik zwróciła uwagę na szerokie kompetencje zawodowe i osobiste niezbędne na stanowisku psychologa pracy. Bardzo cenna była możliwość zadawania szczegółowych pytań: studenci zainteresowani byli problemami związanymi z wydawaniem opinii w sprawie zezwolenia na kierowanie pojazdami, szczególnie u osób, które utraciły uprawnienia zawodowe z powodu przekroczenia przepisów lub z powodu uzależnień. Wizytujących interesował sposób nawiązywania kontaktu z osobą badaną, przeprowadzania rozmowy i informowania o wynikach badań.

Wizyta w pracowni była ważnym doświadczeniem, wzbogacającym wiedzę studentów na temat zawodu psychologa w specjalności psychologia pracy. Pragniemy serdecznie podziękować pani mgr Ewie Kulpa-Dudzik, która zaoferowała nam możliwość zapoznania się z warsztatem pracy psychologa, stosowanymi narzędziami diagnostycznymi, a przede wszystkim w interesujący sposób podzieliła się z nami swoim bogatym doświadczeniem zawodowym.

Kierunki medyczne – #rekrutacjatrwa!

Przypominamy – trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 r.  Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS czeka na Twoje pytania:451 177 566512 542 967512 543 321  e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl poniedziałek –

Czytaj więcej »