Pierwsza konferencja „Elbląg Public Health”

W dniu 20 kwietnia w naszej uczelni odbyła się pierwsza Konferencja Elbląg Public Health, która miała na celu przeprowadzenie dyskusji z udziałem ekspertów z obszarów edukacji medycznej i zarządzania opieką zdrowotną. Było to pierwsze wydarzenie na tak dużą skalę z udziałem Ministrów, prelegentów, przedstawicieli samorządu oraz studentów naszej uczelni. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i aktywne uczestnictwo.

Udział w konferencji wzięli m.in. Minister Zdrowia Adam Niedzielski oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Konferencję zainicjowało przemówienie Rektora uczelni, Pani Magdaleny Dubiella-Polakowskiej, w którym Pani Rektor podkreśliła, że 1 października 2022 akademia powitała pierwszych studentów kierunku lekarskiego. Obecnie na tym kierunku kształci się 58 studentów. Wystąpienie Pani Rektor uświetniła prezentacja oraz tzw. wirtualny spacer, czyli symulacja rozmieszczenia przestrzennego budynków Akademii po wybudowaniu prosektorium oraz domu studenckiego.

W swoim wystąpieniu Minister Edukacji i Nauki zadeklarował, że wesprze AMiSNS w realizacji zamierzonych celów. – Te marzenia będziemy realizować – mówił. – Mamy w planie stworzenie specjalnego programu wsparcia dla tych uczelni, które podjęły się bardzo trudnego i kosztownego zadania jakim jest kształcenie kadr lekarskich.

Również Minister Zdrowia Adam Niedzielski skierował ogromne podziękowania do władz uczelni za „podjęcie wyzwania kształcenia na kierunkach medycznych”. – Nie ma sensu przekonywać, jak bardzo to jest konieczne, jak bardzo potrzeby społeczne związane z opieką zdrowotną są palące – stwierdził. – Chciałbym pogratulować i dobrej inwestycji i systematycznego planu rozwoju (…) Widać konsekwencję, pomysł, logikę działania.

Minister Zdrowia zaznaczył także, jak ważne jest zorganizowanie konferencji dotyczącej zdrowia publicznego. – Razem z panem Ministrem Czarnkiem chcieliśmy wesprzeć tę konferencję. To jest uczelnia, która wykonała bardzo dużą pracę. Budowała systematycznie kierunki pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapię. W końcu zwieńczeniem tego procesu pracy był powołany w ostatnim roku akademickim kierunek lekarski – mówił.

Następnie głos zabrali Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, dzieląc się osobistą refleksją nt. oczekiwania przyszłych kadr medycznych na rynku pracy oraz Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, który zapowiedział prowadzenie badań w regionie, z wykorzystaniem zaplecza AMiSNS. 

Po oficjalnej inauguracji nadszedł czas na Panel wykładowy, który dotyczył wyzwań systemu opieki zdrowotnej. Lista prelegentów była imponująca. Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Zakrzewski omówił zmiany kontraktowania usług medycznych w 2023 r. Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych Agnieszka Ryniec przybliżyła strategię edukacyjną w Agencji Badań Medycznych. Prezeska Zarządu Instytutu Polityki Zdrowotnej, dr Iga Lipska omówiła wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych, a dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. uczelni wraz z dr n. hum. Oliwia Kowalczyk Collegium Medicum UMK w Toruniu, omówiły dynamiczne tendencje w zmianach metod kształcenia na kierunkach medycznych. Moderatorami tej części konferencji byli dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz oraz prof. uczelni, dr Maciej Bogusławski.

Tematem drugiego panelu były kadry medyczne. Spotkanie miało charakter dyskusji. Głos zabrał Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia – Małgorzata Zadorożna, prof. AMiSNS – dr n. med. Jacek Perliński, Przewodnicząca Regionu Warmińsko Mazurskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy – dr Maria Dziąbowska, Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – Dorota Ronek i Przedstawiciel Naukowych Kół Medycznych AMiSNS, Dawid Pilewski. Moderatorami tej części konferencji byli dr n. med. Anna Tałaj i dr n. med. Jacek Perliński, profesor uczelni.

Ostatnia, warsztatowa, część konferencji skierowana była do studentów. Najpierw Paweł Lewandowski – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dr hab. Katarzyna Kolasa – Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną skupili się na cyfryzacji. Następnie o telemedycynie opowiedział dr hab. Paweł Pławiak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Łączności. Później zagadnienie etyki przybliżył dr n. hum. Marek Olejniczak, AMiSNS, a kompetencji miękkich dr n. hum. Oliwia Kowalczyk z Collegium Medicum UMK w Toruniu. Ostatni panel konferencji przerodził się w ciekawą i inspirującą wymianę opinii. Warsztatowy charakter spotkania pozwolił na wymianę wartościowych uwag i cennych doświadczeń. Dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w warsztatach.

Cieszymy się, że dyskusja na temat aktualnej sytuacji służby zdrowia oraz kształcenia nowych pracowników kadry medycznej miała miejsce w murach naszej akademii. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym. Mamy nadzieję, że Elbląg Public Health nie będzie odosobnionym wydarzeniem i że w przyszłości powrócimy z jego kolejnymi edycjami. Wiemy, jak ważna jest wymiana konstruktywnych opinii, poglądów i doświadczeń. Cieszymy się, że mogliśmy ją umożliwić.  

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »