Warsztaty relaksacyjne

W ubiegłą niedzielę studentki pedagogiki Karolina Strzelec i Dominika Ługowska w ramach przedmiotu Elementy socjoterapii przygotowały zajęcia relaksacyjne połączone z treningiem uważności. Studentki i studenci przećwiczyli techniki oddechowe i relaksacyjne oraz wykonali zadania ćwiczące tzw. mindfulness (rozumiany jako szczególny rodzaj uwagi – świadomej i skierowanej na obecną chwilę). 

Uczestnicy warsztatu wymienili się też indywidualnymi pomysłami na praktyki i rytuały relaksacyjne oraz na sposoby spędzania czasu wolnego w sposób służący zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Przyszli absolwenci pedagogiki będą mogli wykorzystać te umiejętności w swojej pracy zawodowej.

Podziękowania

Główna Biblioteka Lekarska, Oddział w Elblągu, serdecznie dziękuje studentom i delegatom Onkologicznego Koła Naukowego AMiSNS, pani Margo Wrzesień i panu Patrykowi Biedka, za przekazanie książki

Czytaj więcej »