„Aby ludziom dać pokój i słońce, by cierpiącym przywrócić nadzieję” – uroczystość czepkowania

W ubiegły piątek absolwenci pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu zgromadzili się na uroczystości czepkowania, aby świętować ważny krok w zawodową przyszłość jako pielęgniarki i pielęgniarze. Wydarzenie to, obfitujące w tradycję i ceremoniał, odbyło się pod auspicjami uczelni, z udziałem prorektorów, wykładowców, przedstawicieli lokalnych instytucji zdrowotnych, absolwentów i ich najbliższych.

Wśród mówców znalazła się pani profesor Beata Januszko-Giergielewicz, prorektor ds. studenckich i kształcenia medycznego, która podkreśliła znaczenie ciągłego rozwoju i etycznej praktyki w pielęgniarstwie. Dr Magdalena Tomczyk, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, mówiła o wyzwaniach zawodowych, które czekają na absolwentów, oraz o roli, jaką pełnią pielęgniarki w społeczeństwie. Mgr Barbara Głowacka, koordynator kierunku pielęgniarstwo, wyraziła nadzieję, że studenci będą kontynuować naukę i doskonalenie swoich umiejętności.

Ważną częścią wydarzenia było także wystąpienie zaproszonych gości z lokalnych instytucji zdrowotnych, w tym pani Bożeny Ropelewskiej, dyrektor ds. pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz pani Magdaleny Budziszewskiej, przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Każda z nich zwróciła uwagę na znaczenie praktycznej wiedzy i ludzkich wartości w codziennej opiece nad pacjentami.

Na uroczystość czepkowania przybyli przedstawiciele lokalnych placówek zdrowotnych. Wśród zaproszonych gości znalazła się pani Wioleta Sulich-Świdnicka, przełożona pielęgniarek i położnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, pan Piotr Janiewicz, dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego w Prabutach, pan Paweł Chodyniak, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku, pani Regina Zimnoch, wice przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Podczas ceremonii absolwenci złożyli ślubowanie, w którym przyrzekli profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem. Moment ten był szczególnie wzruszający, gdyż stanowił symboliczne przejście od teoretycznej nauki do praktycznej odpowiedzialności zawodowej.

Wszyscy obecni mogli również podziwiać moment czepkowania, który został przeprowadzony przez przedstawicielki kadry akademickiej uczelni, a także uczestniczyć w pierwszym wspólnym uroczystym odśpiewaniu hymnu pielęgniarskiego, co dodatkowo podkreśliło wagę i dostojność tego wydarzenia. Uroczystość zakończyła się zaproszeniem do atrium, gdzie odbyła się sesja fotograficzna.

Uroczystość czepkowania na pewno na długo zostanie w pamięci zarówno absolwentów, jak i wszystkich gości, stanowiąc nie tylko kulminację edukacji, ale także początek nowej, pełnej wyzwań drogi zawodowej w służbie dla zdrowia i życia ludzkiego.