Wizyta studentów pielęgniarstwa pierwszego stopnia na nowo otwartym bloku operacyjnym

W dniu 13 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie studentów pielęgniarstwa, którzy należą do koła naukowego pielęgniarstwa chirurgicznego działającego na Wydziale Nauk o Zdrowiu AMiSNS.

W związku z otwarciem nowego bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu członkowie koła chirurgicznego wraz z opiekunem, mgr Heleną Dziekańską, mieli okazję zwiedzić ten obiekt.

Studenci mieli szansę zobaczyć od środka, jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usług dla pacjentów, pomieszczenia takie jak sale operacyjne, salę wybudzeń, centralną sterylizatornię. Członkowie koła byli pod wrażeniem nowoczesnych sal oraz sprzętu, który wyposaża nowe pomieszczenia operacyjne. Dużą uwagę studentów przyciągnęły warunki pracy i rozkład pomieszczeń bloku operacyjnego. Zwiedzający szczególną uwagę zwrócili na przestrzenne ciągi komunikacyjne oraz śluzy pozwalające na zachowanie pełnej aseptyki podczas pracy bloku operacyjnego.

Sale operacyjne nowo otwartego bloku przydzielone są do oddziałów zabiegowych. Wyposażenie stanowisk na sali wybudzeń oraz system nadzoru anestezjologicznego po znieczuleniach ogólnych są bardzo profesjonalnie przygotowane do przyjęcia nowych pacjentów, którzy dopiero po pełnym wybudzeniu i ustabilizowaniu stanu będą przekazywani na oddział macierzysty.

Studenci kierunku pielęgniarstwo I stopnia zadawali pytania dotyczące pracy bloku operacyjnego, na które odpowiadała pielęgniarka oddziałowa mgr Beata Korzeniewska, która chętnie dzieliła się profesjonalną, fachową wiedzą w tym zakresie, zachęcając przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego.

Zainteresowanie studentów budziła rozbudowana baza sprzętowa i wysokospecjalistyczna aparatura medyczna będąca na wyposażeniu bloku operacyjnego. Dla uczestników spotkania było to nowe doświadczenie, ponieważ w toku kształcenia nie mają zajęć prowadzonych w strukturach bloku operacyjnego. Możliwości zwiedzania i rozmowy znacznie wpłynęły na wizję pracy na bloku operacyjnym i postrzeganie tej pracy przez studentów biorących udział w spotkaniu.