Startuje kolejna edycja „Legii Akademickiej” w AMiSNS.

Ruszyła VII edycja programu „Legia Akademicka”. Po raz V Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu włączy się w program. W naszej uczelni będzie realizowana część teoretyczna Modułu Podoficerskiego. Do tej części programu mogą zgłaszać się studenci, którzy posiadają przeszkolenie wojskowe lub pełnią aktualnie służbę w korpusie szeregowych w dowolnej formacji i jednostce wojskowej. Pilnie czekamy na Państwa zgłoszenia – już w kwietniu chcemy przeprowadzić szkolenie objęte programem. O szczegółach poinformujemy w czasie spotkania organizacyjnego. Termin tego spotkania także zostanie Państwu przekazany w późniejszym czasie, m. in. w aktualnościach uczelni oraz zakładce „Legia Akademicka”.

Czekamy na Państwa zgłoszenia – prosimy o nadsyłanie wniosków na adres ztbiuro@wp.pl lub zostawianie ich w Dziekanacie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Druki wniosków znajdują się w Dziekanacie. Wstępny termin ich składania to 20 stycznia 2024 roku.

Pod wskazanym adresem mailowym oczekujemy także na pytania oraz niejasności.

 Czas upływa a my czekamy na TWOJE zgłoszenie!!!

Opis projektu

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej w jednostkach wojskowych.

Zasadniczym założeniem projektu pn. „Legia Akademicka” jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze modułu merytorycznego tj. modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (w szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, niebędący studentem tej uczelni) studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz absolwent (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, decyzja nr 178/MON z dnia 19 grudnia w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej), który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta  i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.

Głównym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności   z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.

W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach jednego modułu merytorycznego: 1. podoficerski – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin.

Organizatorem procesu dydaktycznego (szkoleń), obejmującego przedmioty  z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia.

Będziemy Państwa informować o przygotowaniu i realizacji programu na bieżąco – strona uczelni – aktualności, zakładka – Legia Akademicka oraz odpowiadając na pytania – poprzez wskazany wyżej adres mailowy.

CZEKAMY!!!

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 „𝐋𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜𝐤𝐚” 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲 𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲 𝐳𝐞 ś𝐫𝐨𝐝𝐤ó𝐰 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐍𝐚𝐮𝐤𝐢 𝐢 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐥𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚 𝐖𝐲ż𝐬𝐳𝐞𝐠𝐨.

ppłk rez. Zbigniew Tuszyński

Kierunki medyczne – #rekrutacjatrwa!

Przypominamy – trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 r.  Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS czeka na Twoje pytania:451 177 566512 542 967512 543 321  e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl poniedziałek –

Czytaj więcej »