Nowa odsłona Act Elbingensia

Acta Elbingensia (Acta Elbing) to multidyscyplinarne czasopismo naukowe, publikowane przez Akademię od 2003 roku. Acta Elbingensia ukazuje się raz w roku, w grudniu, w wersji cyfrowej i drukowanej. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których autorami są zarówno naukowcy, jak też studenci i klinicyści z różnych ośrodków akademickich i klinicznych kraju i świata. 

Czasopismo ukazuje się raz w roku, w wersji cyfrowej i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja cyfrowa. Zachęcamy do lektury bieżącego wydania czasopisma:

https://www.actaelbingensia.pl/Biezacy-numer

Artykuły publikowane są bez zwłoki w trybie wolnego dostępu, a koszty związane z ich publikacją nie obciążają autorów. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych jako wydawca pokrywa wszelkie koszty z tym związane. 

Artykuły należy składać za pośrednictwem systemu ES dostępnego ze strony czasopisma:

https://www.actaelbingensia.pl/https://www.editorialsystem.com/aelhttps://www.actaelbingensia.pl

Obecne wydanie rocznika ukazało się w nowej, odświeżonej szacie graficznej. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich artykułów.