W dniu 22.04.2023 r. na terenie AMiSNS Koło Naukowe Bezpieczeństwo zorganizowało zajęcia z ekspertem kryminalistyki z wykorzystaniem walizki kryminalistycznej pozostającej na wyposażeniu Uczelni. 
Ekspert kryminalistyki Pan Arkadiusz Konopka zapoznał studentów z zasadami związanymi z możliwościami zabezpieczania na miejscu zdarzenia śladów daktyloskopijnych oraz mechanoskopijnych. Studenci mieli również praktyczną możliwość ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych. Podczas zajęć Ekspert kryminalistyki przedstawił studentom tajniki pracy kryminalistycznej podczas różnych zdarzeń w tym katastrofy lotniczej.

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »