Profesor Luigi Marano – światowej sławy specjalista w szeregach kadry AMiSNS

Latem bieżącego roku kadrę akademicką i naukową naszej uczelni zasilił doktor Luigi Marano, chirurg onkolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Sienie – wysoce wykształcony i doświadczony specjalista. Pan Luigi Marano stosunkowo wcześnie odkrył w sobie zamiłowanie do anatomii i jeszcze przed rozpoczęciem drugiego roku studiów medycznych, będąc pod opieką i nadzorem profesora Cosimo Passiatore, zdobył tytuł asystenta. Profesor Passiatore podsycał pasję ucznia do anatomii, pomógł mu w pełni wyrazić drzemiący w nim naukowy potencjał i zapoczątkował jego pełną przygód podróż do świata badań. Profesor Passiatore był akademickim wzorem do naśladowania dla pana Marano, który z upływem lat stał się nagradzanym, wszechstronnym i podziwianym specjalistą oraz mentorem dla studentów, których od lat wprowadza w świat chirurgii i robotyki.

Bez wątpienia najbardziej fascynującą i satysfakcjonującą działalnością, której podjąłem się w swojej karierze, było nauczanie studentów chirurgii ogólnej – mówi doktor Marano. Przede wszystkim miałem przywilej (….) szkolić i rozwijać potencjał zawodowy chirurgów ogólnych. Stopniowo umożliwiłem im wykonywanie samodzielnych procedur chirurgicznych ogólnych i onkologicznych, zarówno planowanych, jak i nagłych, przy użyciu podejścia otwartego, laparoskopowego lub robotycznego. Uważam, że zdobyłem solidne i zweryfikowane doświadczenie w zakresie nauczania w instytucjach uniwersyteckich. Pasjonuje mnie możliwość kierowania i inspirowania studentów, towarzyszenia im jako mentor w ich akademickiej podróży.

Jestem przekonany, że nadszedł czas rozwijania nowych modeli nauczania, które byłyby interesujące dla przyszłych pokoleń studentów i rezydentów, oraz wyposażyłyby ich w umiejętności i wiedzę niezbędne do osiągnięcia sukcesów akademickich i zawodowych. Jestem przekonany, że wprowadzenie „innowacyjnego” nauczania w dziedzinie medycyny to droga do sukcesu w zwiększeniu atrakcyjności programów studiów. Metodologia nauczania powinna opierać się na rozwiązywaniu problemów, zachęcać do analizy rzeczywistych przypadków klinicznych, promować współpracę i przygotowywać przyszłych lekarzy do realiów zawodu. Student powinien znajdować się w centrum swojej drogi edukacyjnej.

Korzystając z okazji pragnę podziękować Rektorowi, Kanclerzowi, Prorektorom, Dziekanowi, kadrze akademickiej oraz całemu personelowi techniczno-administracyjnemu AMiSNS – dziękuję za możliwość bycia częścią tej wyjątkowej instytucji. Państwa pasja do wiedzy, oddanie doskonałości i zaangażowanie w rozwój są dla mnie nieustannym źródłem inspiracji. Wiem, że przed nami stoją ambitne wyzwania i ważne cele, ale jestem pewien, że wspólną pracą możemy pokonać wszelkie przeszkody i osiągnąć niezwykłe rezultaty.

Odkąd przekroczyłem progi Akademii miałem przywilej doświadczyć ciepłego przyjęcia i niesamowitego wsparcia ze strony każdego z Państwa. Państwa życzliwość i poczucie wspólnoty głęboko mnie wzruszają i napędzają do działania Cieszę się, że będę mógł przyczynić się do rozwoju Akademii i podzielić się z Państwem moją miłością do badań, nauki i innowacji. Patrząc w przyszłość, jestem pewien, że osiągniemy razem wielkie rzeczy. Dziękuję za przyjęcie mnie do społeczności akademickiej z otwartymi ramionami.

Krótki życiorys doktora Marano:

Doktor Marano obronił tytuł doktora medycyny i chirurgii z najwyższymi wyróżnieniami i laurami 26 lipca 2007 roku. Wybór chirurgii ogólnej jako specjalizacji był naturalnym zwieńczeniem jego edukacyjnej podróży i pozwolił połączyć zdolności do nauk anatomicznych, skłonności do dyscyplin chirurgicznych i, przede wszystkim, pragnienie aktywnego pomagania chorym.

W trakcie sześciu lat specjalizacji na Uniwersytecie Drugim w Neapolu pan Marano miał wyjątkową okazję poznać i nauczyć się najnowszych technik chirurgicznych, zwłaszcza tych dotyczących leczenia i terapii schorzeń przełyku i żołądka, zarówno funkcjonalnych, jak i złośliwych. Były to owocne lata, w których chirurg łączył pracę na sali operacyjnej i oddziałach szpitalnych z badaniami naukowymi, szukając pośród hipotez i danych wyjaśnień i odpowiedzi na zdarzenia kliniczne.

W tym samym okresie pan Marano interpretował wyniki licznych badań naukowych i publikował je w prestiżowych międzynarodowych czasopismach. Brał również udział w licznych kongresach międzynarodowych i krajowych, zdobywając kilka prestiżowych nagród międzynarodowych. Zbliżając się do końca specjalizacji podjął decyzję o rozpoczęciu studiów doktoranckich w dziedzinie biotechnologii stosowanych w naukach medycznych i chirurgicznych. Wybór ten był podyktowany szczególnym zamiłowaniem do badań naukowych. Dodatkowo pan Marano ukończył jeszcze studia w dziedzinie chirurgii onkologicznej układu pokarmowego na Uniwersytecie Katolickim Serca Jezusowego w Rzymie oraz w zakresie zaawansowanej robotyki hepatopankreatycznej i przeszczepów na Uniwersytecie w Pizie. Uczestniczył także w krajowych szkoleniach organizowanych przez Włoskie Towarzystwo Chirurgii i Stowarzyszenie Włoskich Chirurgów Szpitalnych dotyczących chirurgii małoinwazyjnej, chirurgii robotycznej, innowacjach technologicznych w chirurgii i chirurgii przełyku.

W 2015 roku doktor Marano rozpoczął pracę jako lekarz medycyny ratunkowej i chirurgii. Jak sam podkreśla, to właśnie lata pracy na oddziale ratunkowym i w karetce w znacznym stopniu ukształtowały go jako lekarza i były najbardziej intensywne, zarówno z zawodowego jak i osobistego punktu widzenia. Te lata przyniosły zarówno satysfakcję zawodową, jak i wiele uratowanych istnień, czego potwierdzeniem jest szacunek kolegów i uznanie środowiska lekarskiego. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki ciężkiej pracy, ciągłej nauce i nieustannemu zgłębianiu przypadków klinicznych.

Pan Marano podkreśla, że nie zostałby cenionym chirurgiem, gdyby nie wsparcie jego nieżyjącego już ojca, Gaetana – człowieka o wielkiej ludzkiej głębi, przewodnika i kluczowej postaci w jego życiu. Lekarz wiele zawdzięcza również swojej matce, Marii Camilli – odważnej kobiecie i lekarzu o silnym poczuciu zasad moralnych i etycznych. Liczne wyróżnienia i sukcesy, okupione wieloma przedłużającymi się godzinami pracy, przypisuje niezachwianemu wsparciu swoich dzieci oraz żony Virginii, której miłość, jak sam twierdzi, dodawała i wciąż dodaje mu sił i odwagi do działania. Rodzina jest dla pana Marano źródłem niesłabnącej motywacji i inspiracji.

Od 2017 roku, po przyznaniu mu przez Ministerstwo Uniwersytetów i Badań Włoch krajowej kwalifikacji naukowej na stanowisko profesora nadzwyczajnego, pan Marano pracował jako chirurg w dziale Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Robotycznej w jednym ze szpitali w Umbrii. Tutaj doskonalił umiejętności chirurgiczne zdobyte podczas specjalizacji i zdobywał nowe doświadczenia. W szczególności rozwijał wykorzystanie chirurgii robotycznej w chirurgii ogólnej i onkologicznej, zdobywając coraz to bardziej zaawansowane umiejętności w chirurgii robotycznej. Wykonał również liczne operacje laparoskopowe o niewielkim charakterze inwazyjnym. W tym czasie wprowadził innowację polegającą na wykorzystaniu technologii wydruku 3D w chirurgii robotycznej.

Od 2019 do 2023 roku pan Marano pełnił kolejno stanowiska adiunkta chirurgii oraz profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie w Sienie. W ciągu tych lat, poza prowadzeniem szeroko rozumianych zajęć dydaktycznych ze studentami  (zarówno w języku włoskim, jak i angielskim) aktywnie uczestniczył w działalności klinicznej i chirurgicznej, oddając się chirurgii ogólnej i onkologicznej. W tym czasie zdobył również rozległe kompetencje i cenne kwalifikacje w dziedzinach takich jak: zaawansowana chirurgia onkologiczna układu pokarmowego przy użyciu robotów da Vinci Si i da Vinci Xi, chirurgia ogólna i onkologiczna o niewielkim charakterze inwazyjnym, chirurgia ratunkowa oraz chirurgia „precyzyjna” dedykowana opiece klinicznej przed, w trakcie i po zabiegu nad „kruchym” pacjentem, niezależnie od wieku, ze zintegrowanym wielospecjalistycznym (internista-geriatra-dietetyk itp.) i wielowymiarowym podejściem.

Ciekawe fakty z życia doktora Marano:

Już w wieku 19 lat, będąc na drugim roku studiów medycznych, doktor Marano opublikował w międzynarodowym czasopiśmie European Journal Of Morphology swoje pierwsze badania naukowe zatytułowane „Nowa metoda tworzenia odlewów naczyń krwionośnych i oskrzeli z narządów o dużym wolumenie”.

W październiku 2014 roku Włoskie Towarzystwo Chirurgii przyznało doktorowi Marano nagrodę „Ettore Ruggieri 2014”. Pan Marano został uznany za najlepszego chirurga poniżej 40 roku życia, który wyróżnia się aktywnością chirurgiczną i naukową w przypadkach dotyczących chorób układu pokarmowego i układu pokarmowo-przełykowego.

W październiku 2016 roku, będąc na dyżurze w karetce, pan Marano znalazł się w samym centrum wydarzeń podczas katastrofalnego trzęsienia ziemi. Przejął wtedy rolę koordynatora operacji medycznych na terenie kilku kilometrów kwadratowych obszaru dotkniętego kataklizmem. Pracując nieustannie przez około 24 godziny ewakuował rannych i udzielał poszkodowanym pomocy medycznej. Za swoją postawę otrzymał wyróżnienie od Okręgowej Izby Lekarskiej i Dentystycznej w Casercie, która dostrzegła jego „ludzkość, wrażliwość i profesjonalizm„.

Doktor Marano wykonał innowacyjny zabieg chirurgiczny związany z obszarem przełykowo-żołądkowym (chodziło o przypadek dysfagii spowodowanej uciskiem przełyku przez aortę klatki piersiowej), korzystając zarówno z pomocy robotycznej, jak i druku 3D. Za powyższe osiągnięcie otrzymał wyróżnienie, gdyż dokonał go jako pierwszy chirurg we Włoszech i jako jeden z mniej niż dziesięciu specjalistów na świecie.

W latach 2019-2021 doktor Marano pełnił prestiżową funkcję Koordynatora Krajowego Włoskiego Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej – Young-SICO, organizując liczne praktyczne kursy (zajęcia laboratoryjne na zwłokach) i kongresy krajowe dla Towarzystwa.

Doktor Marano brał także udział w licznych międzynarodowych grupach badawczych, często jako Główny Badacz, co zaowocowało publikacją naukowo wartościowych i wpływowych prac. Jego dotychczasowy dorobek to około 120 publikacji, które ukazały się w wysoko ocenianych międzynarodowych czasopismach. Pan Marano pełni rolę Edytora Sekcji i Zastępcy Redaktora Naczelnego kilku międzynarodowo uznawanych czasopism naukowych.

Pan Marano angażuje się w badania naukowe w dziedzinie chirurgii (zwłaszcza chirurgii małoinwazyjnej), co zaowocowało przyznaniem mu przez Włoskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (SICO) nagrody za działalność chirurgiczną i badawczą związaną z patologiami onkologicznymi przełyku i żołądka.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sylwetki nagradzanego i niezwykle cenionego w środowisku lekarskim onkologa, który pomimo wielu międzynarodowych sukcesów, wybitnej wiedzy i nieprzeciętnych osiągnięć naukowych dał się poznać jako niezwykle skromny, przystępny i charyzmatyczny człowiek. Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że do grona naukowego naszej Akademii dołączył znany z licznych i wybitnych osiągnięć profesjonalista, pasjonat i doświadczony wykładowca akademicki. Wierzymy, że nawiązana niedawno współpraca będzie owocna i pozwoli studentom kierunku lekarskiego poszerzyć perspektywy poprzez zdobywanie wiedzy wprost od wyjątkowego specjalisty i praktyka z zakresu chirurgii, robotyki, badań i nauki.

Zapraszamy na spotkanie IFMSA-Poland

Zapraszamy wszystkich członków IFMSA-Poland oraz studentów zainteresowanych działaniem w elbląskim oddziale kandydackim IFMSA-Poland na spotkanie, które odbędzie się 12 grudnia o godzinie 8:45 w sali

Czytaj więcej »

Zbiórka słodyczy dla FABRYKI DOBRA

Drodzy Studenci! Za nami zbiórka słodyczy dla podopiecznych stowarzyszenia Fabryka Dobra. Inicjatorem akcji byli członkowie Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz studenci kierunku pedagogika pod opieką

Czytaj więcej »

Delegacja z Chin w AMiSNS

Wczoraj, 6 grudnia, na naszej uczelni gościła delegacja z Chin. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy naukowej oraz edukacyjnej, jak również ustalono harmonogram pracy i kierunek

Czytaj więcej »