Profesor Luigi Marano – światowej sławy specjalista w szeregach kadry AMiSNS

Latem bieżącego roku kadrę akademicką i naukową naszej uczelni zasilił doktor Luigi Marano, chirurg onkolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Sienie – wysoce wykształcony i doświadczony specjalista. Pan Luigi Marano stosunkowo wcześnie odkrył w sobie zamiłowanie do anatomii i jeszcze przed rozpoczęciem drugiego roku studiów medycznych, będąc pod opieką i nadzorem profesora Cosimo Passiatore, zdobył tytuł asystenta. Profesor Passiatore podsycał pasję ucznia do anatomii, pomógł mu w pełni wyrazić drzemiący w nim naukowy potencjał i zapoczątkował jego pełną przygód podróż do świata badań. Profesor Passiatore był akademickim wzorem do naśladowania dla pana Marano, który z upływem lat stał się nagradzanym, wszechstronnym i podziwianym specjalistą oraz mentorem dla studentów, których od lat wprowadza w świat chirurgii i robotyki.

Bez wątpienia najbardziej fascynującą i satysfakcjonującą działalnością, której podjąłem się w swojej karierze, było nauczanie studentów chirurgii ogólnej – mówi doktor Marano. Przede wszystkim miałem przywilej (….) szkolić i rozwijać potencjał zawodowy chirurgów ogólnych. Stopniowo umożliwiłem im wykonywanie samodzielnych procedur chirurgicznych ogólnych i onkologicznych, zarówno planowanych, jak i nagłych, przy użyciu podejścia otwartego, laparoskopowego lub robotycznego. Uważam, że zdobyłem solidne i zweryfikowane doświadczenie w zakresie nauczania w instytucjach uniwersyteckich. Pasjonuje mnie możliwość kierowania i inspirowania studentów, towarzyszenia im jako mentor w ich akademickiej podróży.

Jestem przekonany, że nadszedł czas rozwijania nowych modeli nauczania, które byłyby interesujące dla przyszłych pokoleń studentów i rezydentów, oraz wyposażyłyby ich w umiejętności i wiedzę niezbędne do osiągnięcia sukcesów akademickich i zawodowych. Jestem przekonany, że wprowadzenie „innowacyjnego” nauczania w dziedzinie medycyny to droga do sukcesu w zwiększeniu atrakcyjności programów studiów. Metodologia nauczania powinna opierać się na rozwiązywaniu problemów, zachęcać do analizy rzeczywistych przypadków klinicznych, promować współpracę i przygotowywać przyszłych lekarzy do realiów zawodu. Student powinien znajdować się w centrum swojej drogi edukacyjnej.

Korzystając z okazji pragnę podziękować Rektorowi, Kanclerzowi, Prorektorom, Dziekanowi, kadrze akademickiej oraz całemu personelowi techniczno-administracyjnemu AMiSNS – dziękuję za możliwość bycia częścią tej wyjątkowej instytucji. Państwa pasja do wiedzy, oddanie doskonałości i zaangażowanie w rozwój są dla mnie nieustannym źródłem inspiracji. Wiem, że przed nami stoją ambitne wyzwania i ważne cele, ale jestem pewien, że wspólną pracą możemy pokonać wszelkie przeszkody i osiągnąć niezwykłe rezultaty.

Odkąd przekroczyłem progi Akademii miałem przywilej doświadczyć ciepłego przyjęcia i niesamowitego wsparcia ze strony każdego z Państwa. Państwa życzliwość i poczucie wspólnoty głęboko mnie wzruszają i napędzają do działania Cieszę się, że będę mógł przyczynić się do rozwoju Akademii i podzielić się z Państwem moją miłością do badań, nauki i innowacji. Patrząc w przyszłość, jestem pewien, że osiągniemy razem wielkie rzeczy. Dziękuję za przyjęcie mnie do społeczności akademickiej z otwartymi ramionami.

Krótki życiorys doktora Marano:

Doktor Marano obronił tytuł doktora medycyny i chirurgii z najwyższymi wyróżnieniami i laurami 26 lipca 2007 roku. Wybór chirurgii ogólnej jako specjalizacji był naturalnym zwieńczeniem jego edukacyjnej podróży i pozwolił połączyć zdolności do nauk anatomicznych, skłonności do dyscyplin chirurgicznych i, przede wszystkim, pragnienie aktywnego pomagania chorym.

W trakcie sześciu lat specjalizacji na Uniwersytecie Drugim w Neapolu pan Marano miał wyjątkową okazję poznać i nauczyć się najnowszych technik chirurgicznych, zwłaszcza tych dotyczących leczenia i terapii schorzeń przełyku i żołądka, zarówno funkcjonalnych, jak i złośliwych. Były to owocne lata, w których chirurg łączył pracę na sali operacyjnej i oddziałach szpitalnych z badaniami naukowymi, szukając pośród hipotez i danych wyjaśnień i odpowiedzi na zdarzenia kliniczne.

W tym samym okresie pan Marano interpretował wyniki licznych badań naukowych i publikował je w prestiżowych międzynarodowych czasopismach. Brał również udział w licznych kongresach międzynarodowych i krajowych, zdobywając kilka prestiżowych nagród międzynarodowych. Zbliżając się do końca specjalizacji podjął decyzję o rozpoczęciu studiów doktoranckich w dziedzinie biotechnologii stosowanych w naukach medycznych i chirurgicznych. Wybór ten był podyktowany szczególnym zamiłowaniem do badań naukowych. Dodatkowo pan Marano ukończył jeszcze studia w dziedzinie chirurgii onkologicznej układu pokarmowego na Uniwersytecie Katolickim Serca Jezusowego w Rzymie oraz w zakresie zaawansowanej robotyki hepatopankreatycznej i przeszczepów na Uniwersytecie w Pizie. Uczestniczył także w krajowych szkoleniach organizowanych przez Włoskie Towarzystwo Chirurgii i Stowarzyszenie Włoskich Chirurgów Szpitalnych dotyczących chirurgii małoinwazyjnej, chirurgii robotycznej, innowacjach technologicznych w chirurgii i chirurgii przełyku.

W 2015 roku doktor Marano rozpoczął pracę jako lekarz medycyny ratunkowej i chirurgii. Jak sam podkreśla, to właśnie lata pracy na oddziale ratunkowym i w karetce w znacznym stopniu ukształtowały go jako lekarza i były najbardziej intensywne, zarówno z zawodowego jak i osobistego punktu widzenia. Te lata przyniosły zarówno satysfakcję zawodową, jak i wiele uratowanych istnień, czego potwierdzeniem jest szacunek kolegów i uznanie środowiska lekarskiego. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki ciężkiej pracy, ciągłej nauce i nieustannemu zgłębianiu przypadków klinicznych.

Pan Marano podkreśla, że nie zostałby cenionym chirurgiem, gdyby nie wsparcie jego nieżyjącego już ojca, Gaetana – człowieka o wielkiej ludzkiej głębi, przewodnika i kluczowej postaci w jego życiu. Lekarz wiele zawdzięcza również swojej matce, Marii Camilli – odważnej kobiecie i lekarzu o silnym poczuciu zasad moralnych i etycznych. Liczne wyróżnienia i sukcesy, okupione wieloma przedłużającymi się godzinami pracy, przypisuje niezachwianemu wsparciu swoich dzieci oraz żony Virginii, której miłość, jak sam twierdzi, dodawała i wciąż dodaje mu sił i odwagi do działania. Rodzina jest dla pana Marano źródłem niesłabnącej motywacji i inspiracji.

Od 2017 roku, po przyznaniu mu przez Ministerstwo Uniwersytetów i Badań Włoch krajowej kwalifikacji naukowej na stanowisko profesora nadzwyczajnego, pan Marano pracował jako chirurg w dziale Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Robotycznej w jednym ze szpitali w Umbrii. Tutaj doskonalił umiejętności chirurgiczne zdobyte podczas specjalizacji i zdobywał nowe doświadczenia. W szczególności rozwijał wykorzystanie chirurgii robotycznej w chirurgii ogólnej i onkologicznej, zdobywając coraz to bardziej zaawansowane umiejętności w chirurgii robotycznej. Wykonał również liczne operacje laparoskopowe o niewielkim charakterze inwazyjnym. W tym czasie wprowadził innowację polegającą na wykorzystaniu technologii wydruku 3D w chirurgii robotycznej.

Od 2019 do 2023 roku pan Marano pełnił kolejno stanowiska adiunkta chirurgii oraz profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie w Sienie. W ciągu tych lat, poza prowadzeniem szeroko rozumianych zajęć dydaktycznych ze studentami  (zarówno w języku włoskim, jak i angielskim) aktywnie uczestniczył w działalności klinicznej i chirurgicznej, oddając się chirurgii ogólnej i onkologicznej. W tym czasie zdobył również rozległe kompetencje i cenne kwalifikacje w dziedzinach takich jak: zaawansowana chirurgia onkologiczna układu pokarmowego przy użyciu robotów da Vinci Si i da Vinci Xi, chirurgia ogólna i onkologiczna o niewielkim charakterze inwazyjnym, chirurgia ratunkowa oraz chirurgia „precyzyjna” dedykowana opiece klinicznej przed, w trakcie i po zabiegu nad „kruchym” pacjentem, niezależnie od wieku, ze zintegrowanym wielospecjalistycznym (internista-geriatra-dietetyk itp.) i wielowymiarowym podejściem.

Ciekawe fakty z życia doktora Marano:

Już w wieku 19 lat, będąc na drugim roku studiów medycznych, doktor Marano opublikował w międzynarodowym czasopiśmie European Journal Of Morphology swoje pierwsze badania naukowe zatytułowane „Nowa metoda tworzenia odlewów naczyń krwionośnych i oskrzeli z narządów o dużym wolumenie”.

W październiku 2014 roku Włoskie Towarzystwo Chirurgii przyznało doktorowi Marano nagrodę „Ettore Ruggieri 2014”. Pan Marano został uznany za najlepszego chirurga poniżej 40 roku życia, który wyróżnia się aktywnością chirurgiczną i naukową w przypadkach dotyczących chorób układu pokarmowego i układu pokarmowo-przełykowego.

W październiku 2016 roku, będąc na dyżurze w karetce, pan Marano znalazł się w samym centrum wydarzeń podczas katastrofalnego trzęsienia ziemi. Przejął wtedy rolę koordynatora operacji medycznych na terenie kilku kilometrów kwadratowych obszaru dotkniętego kataklizmem. Pracując nieustannie przez około 24 godziny ewakuował rannych i udzielał poszkodowanym pomocy medycznej. Za swoją postawę otrzymał wyróżnienie od Okręgowej Izby Lekarskiej i Dentystycznej w Casercie, która dostrzegła jego „ludzkość, wrażliwość i profesjonalizm„.

Doktor Marano wykonał innowacyjny zabieg chirurgiczny związany z obszarem przełykowo-żołądkowym (chodziło o przypadek dysfagii spowodowanej uciskiem przełyku przez aortę klatki piersiowej), korzystając zarówno z pomocy robotycznej, jak i druku 3D. Za powyższe osiągnięcie otrzymał wyróżnienie, gdyż dokonał go jako pierwszy chirurg we Włoszech i jako jeden z mniej niż dziesięciu specjalistów na świecie.

W latach 2019-2021 doktor Marano pełnił prestiżową funkcję Koordynatora Krajowego Włoskiego Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej – Young-SICO, organizując liczne praktyczne kursy (zajęcia laboratoryjne na zwłokach) i kongresy krajowe dla Towarzystwa.

Doktor Marano brał także udział w licznych międzynarodowych grupach badawczych, często jako Główny Badacz, co zaowocowało publikacją naukowo wartościowych i wpływowych prac. Jego dotychczasowy dorobek to około 120 publikacji, które ukazały się w wysoko ocenianych międzynarodowych czasopismach. Pan Marano pełni rolę Edytora Sekcji i Zastępcy Redaktora Naczelnego kilku międzynarodowo uznawanych czasopism naukowych.

Pan Marano angażuje się w badania naukowe w dziedzinie chirurgii (zwłaszcza chirurgii małoinwazyjnej), co zaowocowało przyznaniem mu przez Włoskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (SICO) nagrody za działalność chirurgiczną i badawczą związaną z patologiami onkologicznymi przełyku i żołądka.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sylwetki nagradzanego i niezwykle cenionego w środowisku lekarskim onkologa, który pomimo wielu międzynarodowych sukcesów, wybitnej wiedzy i nieprzeciętnych osiągnięć naukowych dał się poznać jako niezwykle skromny, przystępny i charyzmatyczny człowiek. Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że do grona naukowego naszej Akademii dołączył znany z licznych i wybitnych osiągnięć profesjonalista, pasjonat i doświadczony wykładowca akademicki. Wierzymy, że nawiązana niedawno współpraca będzie owocna i pozwoli studentom kierunku lekarskiego poszerzyć perspektywy poprzez zdobywanie wiedzy wprost od wyjątkowego specjalisty i praktyka z zakresu chirurgii, robotyki, badań i nauki.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »