Rozdanie certyfikatów za szkolenie z wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis

Dnia 2 marca 2024 r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych studenci kierunków administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika oraz psychologia otrzymali certyfikaty za szkolenie z wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis (https://legalis.pl/), które poprowadził specjalista Wydawnictwa C.H. Beck – Marcin Włodarczyk.

Szkolenie, oprócz części teoretycznej, zawierało również część praktyczną, co umożliwiło pogłębienie nie tylko wiedzy, ale również umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Udział studentów AMiSNS w tym szkoleniu z pewnością usprawni ich dalszą edukację, a także umożliwi lepsze pozyskiwanie źródeł do pisania prac zaliczeniowych i dyplomowych. Studenci dowiedzieli się nie tylko jak korzystać z systemu Legalis, lecz również jak powoływać się na informacje w nim zawarte.

dr Miłosz Jan Kaczyński

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »