Studenci kierunku administracja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych AMiSNS odwiedzili placówkę Straży Granicznej

Dnia 09 grudnia 2023 r. studenci kierunku administracja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych AMiSNS odwiedzili placówkę Straży Granicznej, a dokładniej bazę Jednostek Pływających Straży Granicznej w Starej Pasłęce, placówkę Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, będącego jednostką Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Studentów przywitał kmdr por. SG Zbigniew Lenart – zastępca komendanta Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej. Funkcjonariusze rozpoczęli spotkanie od prezentacji tłumaczącej gościom misję SG, jej główne zadania oraz strukturę organizacyjną. Referujący wytłumaczyli także czym są polskie obszary morskie, z kim SG współpracuje i jakimi jednostkami pływającymi operuje. Funkcjonariusze opisali również procedurę kwalifikacyjną do SG. Studenci mieli możliwość zadawania pytań, które skupiły się głównie na akcjach jakie SG podejmuje na wodzie.

Podczas zorganizowanej wizyty studenci zapoznali się także ze sprzętem jaki posiada SG. Duże wrażenie wywarł widok poduszkowca Griffon 2000 TD. Aby zrozumieć trudność manewrowania poduszkowcem funkcjonariusze SG zaprezentowali jak porusza się on po zaśnieżonym terenie. Na koniec studenci mogli wejść zarówno na burty pokładu oraz do środka i spytać osoby sterujące na co dzień poduszkowcem o znajdującą się w nim aparaturę i zasady jego działania.

dr Miłosz Jan Kaczyński