Rozpoczęcie programu 'Legia Akademicka 2024′ w AMiSNS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało listę 50 uczelni (14 niepublicznych i 36 publicznych), które otrzymały w 2024 roku zgodę na realizację programu Legii Akademickiej. Wśród nich po raz piąty znalazła się Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – jedna z dwóch uczelni w naszym województwie realizująca program.

Jako że terminy „gonią”, zaraz po podpisaniu umowy pomiędzy Ministerstwem a Uczelnią, rozpoczęliśmy realizację szkolenia – części teoretycznej Modułu Podoficerskiego. Plan Szkolenia został zatwierdzony przez Panią Rektor i zgodnie z nim w terminach 13, 15 i 20 maja odbywają się zajęcia teoretyczne, które zakończą się egzaminem. Kolejnym krokiem będzie wydanie zaświadczeń – Certyfikatów. W okresie wakacji odbędzie się część praktyczna we wskazanych jednostkach wojskowych (21 dni szkolenia praktycznego).

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów, zarówno części teoretycznej jak i praktycznej, studenci – uczestnicy szkolenia – zostaną mianowani do stopnia kaprala rezerwy.

Życzymy powodzenia!

ppłk. Zbigniew Tuszyński