Spotkania informacyjne dla przedstawicieli sektora zdrowia nt. bezpłatnych studiów podyplomowych IMPEt.

W ubiegłym tygodniu delegacja AMiSNS odbyła spotkania informacyjne. Gościliśmy w stolicy Warmii i Mazur, dokładniej w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu.

Celem spotkań informacyjnych było przedstawienie projektu IMPEt, zakładającego uruchomienie bezpłatnych studiów podyplomowych.

O jednym z kierunków „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO)” – jego założeniach i sposobie realizacji opowiedziała dr Iga Lipska,  kierownik merytoryczna kierunku.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie, otwartość i zainteresowanie naszymi studiami podyplomowymi.

Do 8 maja trwa rekrutacja na dwa kierunki studiów:

– „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO)”

– „Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem telemedycznych (FIZJO)”.

 

O samym projekcie:

Projekt IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ma na celu opracowanie i realizację trzech innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych w dziedzinie nauk biomedycznych.

Kierunki to:

  • Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem telemedycznych (FIZJO),
  • Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO) 
  • Dobra praktyka badań klinicznych dla badaczki i badacza (KLIN-BAD).

Głównym celem projektu jest modernizacja sektora biomedycznego w Polsce poprzez dostosowanie uczestników do realiów pracy w sektorze, wykorzystując innowacyjne metody edukacyjne, takie jak problem-based learning (PBL).

Projekt zakłada hybrydową formę nauczania (stacjonarną i online), z naciskiem na praktyczne zdobywanie umiejętności, a także warsztaty oraz wizyty studyjne. Planowane są dwie edycje każdego z kierunków. Projekt charakteryzuje się interdyscyplinarnym i nowoczesnym podejściem do kształcenia, mającym na celu realne przygotowanie do pracy w sektorze biomedycznym.

Projekt „IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji” został sfinansowany ze środków Agencji Badań Medycznych.