Spotkanie „Postępowanie z pacjentem – ofiarą utonięcia”

W dniu 2 grudnia studenci pielęgniarstwa I stopnia, w ramach przedmiotu anestezjologia i stany zagrożenia życia, mieli niecodzienną okazję uczestniczyć w prezentacji tematu:

 Postępowanie z pacjentem – ofiarą utonięcia.

Naszym gościem i prelegentem był mgr Adam Kozakiewicz – pasjonat, dla którego nurkowanie i dziedziny pokrewne tj. ratownictwo wodne i pierwsza pomoc, to coś więcej niż tylko zawód.

Pan mgr Adam Kozakiewicz, z wykształcenia mgr inż. nawigacji, absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku Ratownictwo oraz Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, prowadzi i kieruje szkoleniami oraz  warsztatami dotyczącymi ratownictwa.

Cieszymy się, że tak doświadczony i wieloletni praktyk zgodził się podzielić z naszymi studentami swoją wiedzą na temat profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy w przypadku utonięcia.

 

Serdecznie dziękujemy!