„Stomia – opieka i pielęgnacja” – spotkanie Naukowego Koła Pielęgniarstwa Chirurgicznego

W dniu 11.01.2024 r., na zaproszenie opiekuna Naukowego Koła Pielęgniarstwa Chirurgicznego, pani mgr Heleny Dziekańskiej, przedstawicielki firmy Coloplast przeprowadziły na naszej uczelni spotkanie szkoleniowe. W spotkaniu uczestniczyła również pani mgr Barbara Głowacka, Koordynator Kierunku Pielęgniarstwo AMiSNS.

Coloplast opracowuje produkty i usługi, które ułatwiają życie osobom z bardzo osobistymi i intymnymi dolegliwościami. To wiodąca firma o międzynarodowym zasięgu, zajmująca się dystrybucją wyrobów medycznych: stomijnych, urologicznych, a także opatrunkowych. Prowadzi również szkolenia dla personelu medycznego zajmującego się pacjentami stomijnymi.

Studentki miały możliwość skorzystania z profesjonalnej edukacji pozwalającej na spojrzenie z innej perspektywy na problemy osób borykających się z niedogodnościami związanymi z zastosowaniem stomii. Jest to bardzo ważny temat, którego zgłębienie pozwoli naszym studentkom – przyszłym pracownicom służby zdrowia – na profesjonalizm i efektywną pracę z pacjentem.

Podczas spotkania przedstawicielki firmy zaprezentowały studentkom AMiSNS materiał dydaktyczny wyjaśniający przyczyny wyłonienia stomii oraz typy i rodzaje stomii. Pokazały również, w jaki sposób zaopatrzenie stomijne może wpływać na jakość życia pacjentów. Prezentowany materiał dydaktyczny zawierał też wiele informacji dotyczących najczęściej spotykanych problemów pielęgnacyjnych pacjentów z wyłonioną stomią.

Wykorzystując fantomy oraz produkty medyczne Coloplast przedstawicielki firmy zaprezentowały możliwości i  sposoby zaopatrzenia różnych problemów pielęgnacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę powikłań z wykorzystaniem dostępnych akcesoriów stomijnych. Dzięki warsztatom i bardzo szczegółowym objaśnieniom dotyczącym produktów  wykorzystywanych do zaopatrzenia stomii studentki miały możliwość uzyskania wiedzy i zapoznania się z bardzo szerokim asortymentem udostępnionym do ćwiczeń warsztatowych.  Panie prezentując poszczególne produkty wyjaśniały możliwość ich zastosowania oraz łączenia w celu uzyskania lepszego efektu profilaktycznego lub leczniczego. Podczas spotkania studentki miały okazję samodzielnie, na fantomach, zastosować  produkty do pielęgnowania stomii oraz sprzęt stomijny. Całość prezentacji zakończono przedstawieniem trudnych przypadków klinicznych wraz z możliwościami ich zabezpieczenia.  

Wiedza studentów uczestniczących w spotkaniu  została uzupełniona o  informacje kliniczne budzące pewne wątpliwości związane z aspektami klinicznymi, które zostały szczegółowo wyjaśnione przez  panią mgr Helenę Dziekańską, pielęgniarkę stomijną z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym w tym temacie. Dzięki tak profesjonalnej edukacji oraz możliwości poznania tematu studentki mogły zaobserwować jak dużym problemem dla pacjentów jest brak możliwości uzyskania pomocy wynikający z bardzo niewielkiej ilości poradni stomijnych funkcjonujących w Polsce.