Studenci psychologii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

W dniu 31.10.2021 roku studenci II roku psychologii mieli okazję poznać pracę psychologiczną oraz wychowawczą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim. W/w tematy oraz historię placówki obszernie omówił Pan Dyrektor Sławomir Żukowski. Przedstawił on kwestie związane z organizacyjno – prawnymi aspektami funkcjonowania placówki, specyfikę pracy z przebywającymi tam nieletnimi, jak również szeroki wachlarz oddziaływań, których są adresatami. Studenci mieli okazję zobaczyć placówkę, jak również funkcjonującą przy niej szkołę. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w dyskusji oraz zadawali szereg pytań dotyczących nie tylko samej pracy z nieletnimi, ale także trudności, z którymi mierzą się zatrudnieni tam wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy oraz pozostały personel.

mgr Katarzyna Iwanowska, wykładowca na kierunku psychologia