Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października świętujemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność dbania o zdrowie psychiczne i podejmowania kroków, które pomogą w zachowaniu go w dobrej kondycji. Coroczne obchody święta odbywają się pod wybranym hasłem – w 2023 roku ideą przewodnią jest „ZDROWIE PSYCHICZNE JEST POWSZECHNYM PRAWEM CZŁOWIEKA”.
 
Tegoroczny temat przewodni ma za zadanie uzmysłowić, że zdrowie psychiczne powinno zajmować kluczowe miejsce wśród praw człowieka i stanowić jego fundamentalne dobro. Przyczyny kryzysów zdrowia psychicznego takie jak m.in nierówności społeczno-ekonomiczne, przedłużające się konflikty, eskalacja przemocy czy niepewność bytu dotykają wszystkich społeczeństw na świecie. Zapewnienie dostępu do pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, do opieki zdrowotnej oraz usług na rzecz promocji oraz profilaktyki zdrowia psychicznego, należą do obowiązków każdego państwa. Do przestrzegania praw i udzielania wsparcia zobligowane są organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.
 
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy: jako przyszli specjaliści zdrowia psychicznego podejmujmy działania, by wspólnie zadbać o zdrowie psychiczne oraz zwiększyć społeczną świadomość w zakresie powszechnego prawa do ochrony zdrowia psychicznego każdego człowieka na świecie.
 
Ryba psuje się od Głowy
Koło Naukowe Psychologia
AMISNS

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »