Uwaga! Zmiana terminów rekrutacji na bezpłatne studia podyplomowe IMPEt.

𝙐𝙒𝘼𝙂𝘼. 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙙ł𝙪𝙯̇𝙖𝙢𝙮 𝙧𝙚𝙠𝙧𝙪𝙩𝙖𝙘𝙟𝙚̨ 𝙣𝙖 𝙙𝙬𝙪𝙨𝙚𝙢𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖𝙡𝙣𝙚, 𝙗𝙚𝙯𝙥ł𝙖𝙩𝙣𝙚 𝙨𝙩𝙪𝙙𝙞𝙖 𝙥𝙤𝙙𝙮𝙥𝙡𝙤𝙢𝙤𝙬𝙚 𝙄𝙈𝙋𝙀𝙩!
 

Dwa innowacyjne kierunki realizowane w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych:

  • Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO)
  • Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych” (INNO)
 
𝙉𝙤𝙬𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙮:
FIZJO – 10/06/2024 r. (rekrutacja może zakończyć się wcześniej, w momencie gdy zgłosi się wystarczająca liczba chętnych)
INNO – 30/06/2024 r.
 
Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS czeka na Twoje pytania:
451 177 566
512 542 967
512 543 321
e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl
 
Więcej informacji na temat projektu i kierunków studiów: www.impet.edu.pl
 
𝙕𝙖𝙧𝙚𝙟𝙚𝙨𝙩𝙧𝙪𝙟 𝙨𝙞𝙚̨!
 
𝙒𝙚𝙟𝙙𝙯́ 𝙯 𝙄𝙈𝙋𝙀𝙏-𝙚𝙢 𝙬 𝙨́𝙬𝙞𝙖𝙩 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙬𝙖𝙘𝙮𝙟𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙨𝙩𝙪𝙙𝙞𝙤́𝙬 𝙥𝙤𝙙𝙮𝙥𝙡𝙤𝙢𝙤𝙬𝙮𝙘𝙝!
Realizacja kierunku studiów odbędzie się w ramach projektu “IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu”.
 
                                                          Projekt „IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji” został sfinansowany ze środków Agencji Badań Medycznych.
                                                                                                                                             https://www.abm.gov.pl