Wizyta studyjna w Areszcie Śledczym w Elblągu

W ramach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Wydziału Administracji i Nauk Społecznych AMiSNS, dnia 2 marca 2024 r., zrealizowali zaproszenie Aresztu Śledczego w Elblągu.

Studentów i opiekuna grupy – dr. M. Kaczyńskiego – przywitali i oprowadził po AŚ dowódca zmiany oraz oddziałowi pełniący w tym dniu służbę. Dzięki uprzejmości Dyrekcji AŚ studenci, oprócz możliwości zadawania pytań o funkcjonowanie Aresztu, mogli zwiedzić większość budynku, np. pomieszczenia do odbywania widzeń, izolatkę czy różne rodzaje cel.

W trakcie spotkania w więziennej świetlicy odbyła się dyskusja z kpt. Marcinem Grodkiem i ppor. Małgorzatą Swacha-Tyl między innymi o przyczynach popełniania przestępstw, o motywowaniu skazanych do podejmowania skutecznej resocjalizacji i niepowracaniu do zgubnych zachowań. W ramach wizyty studyjnej studenci mieli również możliwość zadawania pytań o pracę wychowawców, psychologów, terapeutów w Służbie Więziennej.

Zgodnie z programem studiów studenci bezpieczeństwa wewnętrznego powinni mieć wiedzę o polskiej polityce kryminalnej i prawie karnym wykonawczym. Wizyta była zatem szansą na realizację powyższego w praktyce. Była też szansą na wymianę poglądów i opinii z ekspertami ze Służby Więziennej o znaczeniu ich pracy, miejscu jednostek penitencjarnych w społeczeństwie oraz o oczekiwaniach względem systemu więziennictwa.

dr Miłosz Jan Kaczyński

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »