Wyjazd naukowy Studentek Pedagogiki

W dniu 1 kwietnia 2023 r. studentki pedagogiki studiów I stopnia i jednocześnie członkinie Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów Pani Małgorzata Czubak, Pani Martyna Golec oraz Pani Anna Rakowiec wraz z dr Piotrem Kulikowski uczestniczyli w konferencji Naukowej pt. Jak pracować z „pokoleniem płatków śniegu”? Narzędzia i techniki w pracy edukacyjno-wychowawczej, zorganizowanej w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przez Fundację POZYTYWNI.PL

Konferencja dotyczyła bardzo ważnego tematu z perspektywy pedagogiki czyli pracy
ze współczesną młodzieżą, zarówno w wymiarze edukacyjnym, jak również wychowawczym i opiekuńczym. Prelegentami w omawianej konferencji byli znamienici goście reprezentujący świat nauki oraz praktyki. Zaproszeni do udziału
w tym wydarzeniu goście z perspektywy swoich naukowych dociekań oraz bezpośredniej pracy z młodzieżą przybliżyli uczestnikom konferencji najbardziej aktualne dylematy i problemy pojawiające się w pracy z młodymi ludźmi w przestrzeni szkoły, ale również w środowisku rodzinnym. Wskazywali również najbardziej efektywne metody i narzędzia pracy uwzględniające współczesne potrzeby młodzieży, które można wykorzystywać w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym.

Warto w tym miejscu wskazać, iż w trakcie konferencji swoje prelekcje wygłosili:

dr Patrycja Bałdys, prof. dr hab. Roman Leppert, dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. AMW, dr Wojciech Glac, dr Marcin Szulc, mgr Anna Blokus-Szkodzińska, mgr Leszek Dowgiałło, mgr Urszula Kropidłowska oraz Gość Specjalny dr n. med. Kacper Kąkol.

Omawiana konferencja naukowa stanowiła źródło inspiracji oraz dostarczyła cennej wiedzy, którą Członkinie Koła Naukowego będą mogły wykorzystać w trakcie zajęć na studiach ale przede wszystkim w przyszłej pracy zawodowej. Dlatego też korzystając
z okazji zachęcamy wszystkich studentów do poszukiwania źródeł inspiracji
i pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez udział w konferencjach naukowych.

 Opracował

 Dr Piotr Kulikowski

Opiekun Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów