Za nami kolejny egzamin OSCE

Za nami kolejny egzamin OSCE (Objective Structured Clinical Examination) do którego w dniach od 7 do 9 lipca 2023 r. przestępowali studenci pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo.

Celem egzaminu była ocena podstawowych pielęgniarskich umiejętności praktycznych, których wykonanie musiało przebiegać zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi.

Egzamin odbywał się na pięciu wyposażonych w trenażery stacjach, na których studenci wykonywali podstawowe czynności pielęgniarskie takie jak kaniulacja żył, podawanie leków drogą dożylną i domięśniową oraz przygotowanie zestawu kroplowego.

Na wykonanie każdego zadania studenci mieli po 10 minut. Egzaminatorzy oceniali poprawność wykonanych zadań za pomocą check list, co pozwoliło na obiektywną i sprawiedliwą ocenę.

Do egzaminu OSCE podeszło 103 studentów.

Wszystkim studentom serdecznie gratulujemy!

Specjalna oferta

Od teraz zapisując się na poniższe kierunki otrzymasz -10 % na cały tok studiów. Oferta dotyczy: – pedagogika I i II stopnia,- administracja I i II

Czytaj więcej »