ZAJĘCIA Z MEDYCYNY POLA WALKI – RATOWANIE ŻYCIA W WARUNKACH EKSTREMALNYCH

W dniu 03 czerwca 2023 roku studenci III roku kierunku ratownictwo medyczne Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu przeszli szkolenie praktyczne z medycyny pola walki, które odbyło się w 2 Elbląskim Dywizjonie Przeciwlotniczym JW 4808. W trakcie szkolenia wojskowi medycy zapoznali studentów ze sprzętem oraz procedurami ratowniczymi TCCC (ang. Tactical Combat Casualty Care), stosowanymi w medycynie taktycznej.

Medycyna pola walki opiera się na szybkim wdrożeniu działań mających powstrzymać zgon, do którego może dojść w wyniku wykrwawienia, niedrożności dróg oddechowych czy innych obrażeń. Rodzaj urazów, jakich doznaje człowiek w efekcie działania środków bojowych, jest inny niż ten znany z wypadków w warunkach cywilnych. Pomoc udzielana jest w trudnych okolicznościach, a miejsce jej udzielania musi odpowiadać sytuacji na polu walki – wykonywanie czynności nie może przyczynić się do zwiększenia liczby rannych.

Szkolenie zorganizowano dzięki wielkiemu zaangażowaniu Personelu medycznego 2 Elbląskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego JW 4808. Serdecznie dziękujemy za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z medycyny pola walki. Dzięki zorganizowanemu spotkaniu studenci kierunku ratownictwo medyczne znacznie wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności.

Autorem opublikowanych zdjęć jest student III roku kierunku ratownictwo medyczne AMiSNS, pan Konrad Kosacz.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »